Пн-Пт 09:30 — 17:30

Пакет обновления версии 10.01.224-10.01.225

Пакет обновления версии 10.01.224-10.01.225

05.05.2018

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.225


2018-05-05 10:05:03

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.225

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни

Змінено електронний формат pdf для форм:

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1413201       РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

F1313201      Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1413201      РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

Державна казначейська служба

Зміни:

FINR0003      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Відкориговано контроль по рядку 1170 та контроль по рядках (1030+1060+1080) форми:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

відповідно із рядком 2290 та рядком 2180 форми:

SS110011     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

2.   Скасовано контроль по графі 7 та графі 8 для рядка 1200, відкориговано заокруглення для рядків 6002, 6003, 6010, 6011, 6020, 6030, 6040, 6050 графи 4:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

3.   Доопрацьовано розрахунок коефіцієнта покриття у формі:

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4.   Відкориговано перенесення даних із 1-го кварталу 2016 року у 1-й квартал 2017 року при виконанні додаткової програми обробки у формі:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

5.   Відкориговано імпорт з Excel за допомогою додаткової програми обробки у формах:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

SS100113      Ф1. Баланс

6.   Повідомлення про помилку (тимчасово, протягом 2018 року) замінено інформаційним повідомленням при контролі заповнення рядків 2110, 2119, 2119/01 і 2130, 2134, 2134/01 графи 5 та графи 3 у формі:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

та контролі заповнення рядків 2110, 2119, 2119/01 і 2130, 2134, 2134/01 графи 3 та графи 4 у формі:

S3000108     Фінансовий план підприємства

7.   Додано можливість завантаження файлів Супровідного листа та Пояснювальної записки у підписаному документі за допомогою додаткової програми обробки у формах:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

PROZV101      Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни

Додано можливість відправки на е-mail для форм:

NOIKOB01     Картопля та овоче-баштанні

NOIKOK01     Кормові культури

NOIMT201     МТР 2

NOIMTP01     МТР

NOIPOS01     Всього посів

NOIPOZ01      Посів озимих

NOIPYZ01      Посів ярих зернових

NOIROZ01     Реалізація озимі

NOISAN01     Сортовий аналіз

NOISOZ01      Стан озимих

NOITEH01      Технічні

NOIYRI01      Реалізація ярі

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

MK100212     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

UOP04003     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP00307     Показники виконання фінансового плану

UOP03002     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP50015     Рух основних засобів

UOP50005     Ф5. Примітки до річної звітності

UOP11108     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

UOP06002     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP30308     Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

1.   Відкориговано дату створення та додано інформаційне повідомлення при створенні звіту в 4-му кварталі «Звіт в 4-му кварталі не подається» у формі:

KM300308     Звіт про виконання фінансового плану підприємства

2.   Відкориговано заокруглення у графі 4 та графі 6 форми

KM300308     Звіт про виконання фінансового плану підприємства

при перевірці із формою

KM110011     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

3.   Графу 4 виключено із загальної суми графи 11 у формі:

KM104008     Ф4. Звіт про власний капітал

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Довідники

Адресна книга - Для подачі звітності

У адресну книгу додано електронну адресу центру обробки електронної звітності НААН (Національна академія аграрних наук) - naan_zvit@ukr.net. Адреса призначена для відправки звітів виключно по електронній пошті.

Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.10.01.224-10.01.225.zip

Возврат к списку