buttom_consult.gif

Крок 1 Створення заявки на отримання сертифікату

Важливо! Заявки на отримання сертифікатів ЕЦП створюються на підставі даних, внесених у картку підприємства. 

Перед початком формування заявок на отримання сертифікатів переконайтесь, що картка підприємства заповнена в повному обсязі.

1. На панелі інструментів виберіть команду Створити запис, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I.

2. Відкриється вікно Формування заявок на сертифікат в АЦСК "Україна". Уважно прочитайте угоду про відповідальність за збереження секретних ключів та погодьтесь з умовами угоди.

3. Вкажіть прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка уповноважена отримати сертифікати для установи та її контактний телефон. Ці відомості автоматично додадуться в поля електронної заявки на отримання сертифікатів.

Далі слід вказати, які саме заявки формувати: на отримання ЕЦП печатки установи, керівника, бухгалтера, технологічний сертифікат або співробітника. Встановіть галочку напроти потрібної заявки і натисніть Створити.

Примітка: ЕЦП співробітника - надає право певному співробітнику підприємства (окрім керівника та бухгалтера) підписувати Податкові накладні та Додаток № 2 до податкової накладної
 
4. Створились (появились записи сформованих заявок у таблиці на закладці Заявки на сертифікат) та автоматично відкрились в окремих закладках всі вказані в попередньому кроці заявки.
Більшість полів заявок заповнюються автоматично даними із картки підприємства. Якщо у картці підприємства відсутні данні, що являються необхідним мінімумом для заявки, заповніть їх вручну.
  • Поля, що підсвічені жовтим кольором, доступні для заповнення та редагування.
  • В п.3.2 в бланку заявки необхідно вказати діалог пароль. Це будь-яке слово чи словосполучення, слугує підтвердженням в разі, якщо потрібно відізвати або заблокувати даний сертифікат.
Примітка:  Якщо у графі заявки "Публікація сертифіката дозволяється" вказано "Так", сертифікат ЕЦП буде опублікований на сайті АЦСК "Україна", де його можна отримати; 
якщо "Ні" - сертифікат надається особисто відповідальною особою у сертифікаційному центрі.
 
5. На панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Перевірте заявку.
Перевіряється наявність заповнення обов’язкових полів у заявці і у випадку відсутності обов’язкових даних, система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно заповнити.
Виправте помилки та знову виконайте перевірку.
6. Збережіть заявку, натиснувши кнопку  "Зберегти" або комбінацію клавіш Ctrl+S.
Крок 2. Генерація файлу заявки на отримання сертифікату для надання в центр АЦСК "Україна"

1. Файл заявки на отримання сертифікатів, що надається в сертифікаційний центр, можна сгенерувати:
  • безпосередньо із бланку заявки; 
  • з таблиці заявок. 
1.1. Для того, щоб сгенерувати заявку на отримання сертифікатів із бланку, на панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Сгенеруйте заявку і секретний ключ.
  • Бланк заявки, на підставі якого генеруються файл заявки, має бути перевіреним та збереженим.

1.2. У таблиці виберіть потрібну заявку (або декілька заявок) та натисніть на панелі інструментів кнопку Сгенерувати заявки.

Примітка: Якщо для генерації Ви обрали в таблиці кілька заявок, наступні дії по заповненню форми генерації потрібно буде зробити для кожної заявки окремо.

2. Відкриється вікно генерації файлу заявки. Заповніть запропоновані поля форми.

3. Виберіть спосіб, яким Ви збираєтесь надати заявки на отримання сертифікатів до сертифікаційного центру: зберегти на зовнішньому електронному носію та надати особисто.

Далі вкажіть шлях до каталогу (зовнішнього електронного носія) для збереження файлів заявки та секретного ключа.

Підтвердьте вибір, натиснувши кнопку Ok.

Користувач програмного комплексу "M.E.DOC" не може самостійно відправити заявку на отримання сертифікату електронною поштою. Для відправлення заявки електронною поштою необхідний електронний підпис адміністратора реєстрації (вповноваженого співробітника сертифікаційного центру). За додатковими поясненнями та подальшого надання допомоги зверніться до представника продавця.

Примітка: Якщо у програмі ведеться звітність декількох установ, рекомендується в указаному каталозі створити папки для кожної установи, що містять у назві код ЄДРПОУ.

Можна також записати ключі всіх установ в один каталог, але додатково подбати про захист інформації. Відповідальність за збереження інформації в обох випадках покладається на заявника.

Таким чином, якщо в програмі ведеться звітність декількох установ, при переході до іншої установи, не потрібно кожного разу обирати каталог з секретними ключами.

4. Результатом генерації буде створення файлів заявки та секретного ключа і збереження їх за вказаним шляхом, про що система оповістить користувача.

Розширення в назвах файлів особистих ключів, заявок та сертифікатів мають спеціальне призначення і змінювати їх не можна.

Нижче наведені формати розширень файлів та пояснення до них:

*.sk – особистий (секретний) ключ цифрового підпису в АСЦ "УСЦ". 

Файли з таким розширенням до сертифікаційного центру не надаються, вони зберігаються безпосередньо у посадової особи. Потрібно додатково подбати про захист цієї інформації.

Відповідальність за збереження секретних ключів та паролів до них покладається на заявника;

*.рск – файл, який містить електронну заявку на отримання сертифікату відкритого ключа цифрового підпису в сертифікаційному центрі УСЦ та Картку реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП.

Файли з таким розширенням надаються до сертифікаційного центру на зовнішньому електронному носію.

Картка реєстрації електронної заявки поміщається також і у Реєстр звітів у тому звітному періоді, коли у програмі формувалась заявка, її потрібно роздрукувати, підписати та поставити мокру печатку установи.

Важливо! Роздрукувати заявку на отримання сертифікату ЕЦП можна тільки після генерації секретного ключа.