buttom_consult.gif

    Облік фінансування - дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:

• річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про його зміну;

• помісячних, затверджених Планом асигнувань і довідками про його зміну;

• розподілу відкритих асигнувань.

              Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду у системі передбачено ведення кошторисних показни­ків витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

              Якщо в організації використовується детальний розрахунок кошторисних показників витрат (до конкретних найменувань товарних цінностей і послуг, які планується придбати), то за допомогою UA-БЮДЖЕТ користувачі зможуть зробити порівняння між запланова­ними і фактичними виконаними витратами.

              На підставі врахованих у системі показників формується звіт “Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань”.

             Облік договорів - система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій. Користувачі мо­жуть вказувати конкретні позиції товарів і послуг, які були придбані або продані стороннім контрагентам. Надалі за такими договора­ми можна буде відстежувати стан платежів і відвантажень за кожною позицією специфікації.

              Облік зобов’язань - облік бюджетних зобов’язань у системі реалізований відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України:

• реєстрація взяття зобов’язань;

• реєстрація сторнування раніше взятих зобов’язань;

• реєстрація взяття фінансових зобов’язань;

• реєстрація сторнування раніше взятих фінансових зобов’язань.

                Формування платіжних документів - підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів поста­чальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д.

                Облік грошових коштів - дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність, затверджену наказом Державного казначейства України:

• “Картка аналітичного обліку готівкових операцій”;

• “Картка аналітичного обліку касових витрат”;

• “Картка аналітичного обліку капітальних витрат”;

• “Картка аналітичного обліку фактичних витрат”;

• “Книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам”;

• “Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань”.

                  Облік матеріальних цінностей - облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного поло­ження (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі. У системі передбачено контроль списання залишків запасів:

• облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ;

• облік по партіях;

• налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку;

• розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції;

• гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

                 Облік послуг - облік послуг розділено на такі напрямки:

• Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації);

• Надходження послуг від постачальників.

                  Бухгалтерський облік взаєморозрахунків - дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

• Джерела фінансування;

• КЕКВ;

• Контрагент;

• Договір;

• Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

                      Підсистема дозволяє виписати акти звірки взаєморозрахунків та провести інвентаризацію заборгованості.

                      Облік ПДВ - для організацій-платників ПДВ UA-БЮДЖЕТ надає ряд можливостей з обліку ПДВ:

• можливість вибору методів розрахунку сум ПДВ;

• реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;

• автоматичне формування декларації з ПДВ;

• вивантаження податкових документів і звітів.