Пн-Пт 09:30 — 17:30

Управління торговим підприємством

Функціональні можливості

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою прикладного рішення можна автоматизувати кілька організацій, при цьому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час є можливість обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі. Це дозволяє використовувати єдиний інформаційний простір для всієї групи компаній.

Програма забезпечує паралельне ведення двох видів обліку — оперативного управлінського та регламентованого. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації (юридичної особи або індивідуального підприємця). Управлінський облік по підприємству може вестися в будь-якій обраній валюті, бухгалтерський і податковий облік ведеться в національній валюті. Регламентована звітність для кожної організації формується роздільно.

Управління торговельною діяльністю

Управління продажами

Прикладне рішення Управління торговим підприємством забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів товарів на підприємстві в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажів зі складу і під замовлення, в кредит або по передоплаті, товарів, прийнятих на комісію та їх передача на реалізацію комісіонеру тощо.

 

Планування продажів

Підсистема призначена для планування:

 • обсягів продажів у натуральному і вартісному виразі, серед іншого і на підставі даних про продажі за попередні періоди, поточні складські залишки і отримані на плановий період замовлення;
 • відпускних цін, серед іншого і на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів;
 • собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників.

Планування може вестися з деталізацією в часі від дня до року, що дозволяє:

 • переходити від стратегічних планів до оперативних і зберігати при цьому інформацію про показники, що встановлені на кожному етапі планування;
 • вести планування як з урахуванням, так і без урахування сезонних коливань попиту.

Управління замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями

Всі етапи проходження замовлення і його коригування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може в будь-який момент:

 • отримати повну інформацію про хід виконання замовлення;
 • відслідковувати історію взаємин із клієнтами та постачальниками;
 • оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.

За допомогою аналітичних звітів, вбудованих в програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про наявність резерву під заказ на складах, про розподіл замовлень по постачальниках.

Роздрібна торгівля

Підтримується підключення торгового устаткування, наприклад, реєстратори розрахункових операцій (РРО), сканери штрих-коду, дисплеї покупця, електронні ваги.

Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів у роздрібних цінах, порівнювати обсяги і прибутковість продажів в різних магазинах (роздрібних точках), контролювати правильність надходження виторгу від магазинів.

Ціноутворення

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • побудова різних схем формування цін і знижок; контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів;
 • зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін по документам приходу;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів.

 

 

Управління закупівлями

 

Підсистема дозволяє своєчасно приймати рішення про поповнення запасів, а також оптимізує процеси взаємодії з постачальниками.

 

Управління відносинами з покупцями і постачальниками (CRM)

 

Підсистема "Управління відносинами з покупцями і постачальниками" дозволяє підприємству:

 

 • здійснювати зберігання повної контактної інформації по контрагентах і їхніх співробітниках, а також історії взаємодії з ними;
 • реєструвати умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатуру і ціни товарів та матеріалів;
 • автоматично сповіщати користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий час і контролювати робочі плани своїх підлеглих;
 • аналізувати незавершені і планувати майбутні угоди з покупцями і потенційними клієнтами;
 • використовувати персоніфікований підхід до потреб і вимог кожного клієнта;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця і аналізувати рівень залучення клієнтів;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів і операцій;проводити інтегрований ABC та XYZ-аналіз відносин з клієнтами;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень;
 • аналізувати і оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

 

Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, відповідальних за продажі і обслуговування клієнтів.

 

Складський облік

 

Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство.

 

У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів

 

Облік виробництва

 

Для автоматизації обліку виробництва реалізований набір форм введення інформації і засобів автоматичного заповнення для мінімізації витрат часу користувача при відображенні подій діяльності.

 

Управління грошовими потоками підприємства

 

Для ефективного управління грошовими потоками фінансова чи казначейська служба має інструменти для складання плану руху грошових коштів та виконання план-фактного аналізу.

 

Управління взаєморозрахунками

 

Підсистема вирішує задачі, що пред'являються до обліку взаєморозрахунків з клієнтами. Підсистема дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості: фактичною і прогнозованою (відкладеною).

 

Управління взаєморозрахунками з підзвітними особами

 

Підсистема "Управління взаєморозрахунками з підзвітними особами" дозволяє автоматизувати операції по роботі з підзвітними особами: видача грошових коштів, оформлення авансових звітів.

 

Управління персоналом і розрахунок зарплати

 

Розрахунок заробітної плати та кадровий облік реалізовані в єдиному інтерфейсі, що ідеально підходить для випадку, коли на підприємстві одні й ті ж співробітники виконують завдання ведення кадрового документообігу та розрахунку заробітної плати.

 

Для підприємств, де кадрова служба відділена від розраховувачів заробітної плати, особливо затребувана буде панель функцій, яка містить окремі сторінки для кадрового обліку та розрахунку заробітної плати.

 

Кадровий облік і аналіз кадрового складу

 

Для цілей кадрового обліку прикладне рішення передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але й службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони та інша контактна інформація.

 

Прикладне рішення підтримує ведення військового обліку. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.

 

Розрахунок заробітної плати

 

Реалізована наступна функціональність для розрахунку заробітної плати і розрахунку податків і зборів відповідно до актуального стану українського законодавства:

 

 • облік використання робочого часу та друк табелів;
 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, за почасовим тарифом, оплати за тимчасове сумісництво і заміщення, оплати за договорами цивільно-правового характеру (ЦПХ), інші нарахування і утримання з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • нарахування лікарняних, відпускних та інших нарахувань з автоматичним розрахунком середнього заробітку;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ та інші);
 • відображення заробітної плати в бухгалтерському обліку та відображення витрат в управлінському обліку для цілей управлінського аналізу витрат підприємства.

 

Основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення і розрахунку. Наприклад, автоматичне заповнення табличних частин документів на розрахунок відпустки, табличних частин розрахунку заробітної плати.

 

Автоматизовано процес виправлення помилок розрахункових документів минулого періоду. У разі введення виправлення система автоматично сторнує невірні записи минулого періоду.

 

Регламентована звітність, вирахування регламентованих податків

 

Управління торговим підприємством забезпечує обчислення регламентованих законодавством податків з фонду оплати праці і зборів: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

 

За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність з ПДФО, ЄСВ, звітність до ФСС, звітність до органів статистики. Перелік регламентованих звітів в Управління торговим підприємством збігається зі списком в "Бухгалтерія".

 

Бухгалтерський і податковий облік

 

Управління торговим підприємством містить в собі функціональність конфігурації "Бухгалтерія" і забезпечує вирішення завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства з ведення обліку відповідно до вимог українського законодавства. Управлінський і регламентований облік ведеться паралельно. При введенні первинних документів в системі, користувач вказує окремо готовність документа до відбиття в оперативному управлінському обліку і в регламентованому обліку. На малюнку показані поля для управління відображенням операції в бухгалтерському і управлінському обліку.

 

Аналіз результатів діяльності підприємства

Моніторинг та аналіз діяльності підприємства в Конфігурації Управління торговим підприємством містить потужну і гнучку систему звітів, яка дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти діяльності підприємства.

Рапорт керівникові

Рапорт — механізм регулярного формування та доведення до керівництва інформації про поточний стан справ на підприємстві. При цьому не потрібно складати запити і навіть запускати "1С:Підприємство".

Монітор ефективності

Монітор забезпечує оперативну оцінку чільних показників діяльності (англ. Key Performance Indicators, KPI) виконавчим керівництвом компанії.

Сервісні можливості

Інтегровані засоби роботи з електронною поштою

У конфігурацію вбудовано засоби роботи з електронною поштою, які дозволяють значно підвищити оперативність роботи, в першу чергу підрозділів, відповідальних за роботу із клієнтами та постачальниками, збут, закупівлі і маркетинг. Поштовий клієнт має звичний інтерфейс і зручний в роботі.

Завантаження курсів валют з Інтернету;

Підготовка і відправка листів у відділ технічної підтримки;

Автоматична перевірка і встановлення оновлень Управління торговим підприємством через Інтернет.

Прикладне рішення включено до складу наступних продуктів:

-          Управління торговим підприємством

Для програмних продуктів системи "1С:Підприємство 8" передбачено обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

Для отримання додаткової інформації, просимо звертатися до відділу продажів, або заповнити форму нижче та отримати БЕЗКОШТОВНУ демонстрацію програми.