Пн-Пт 09:30 — 17:30

Новий розділ: «Користувацькі налаштування комплектів підписів»

Новий розділ: «Користувацькі налаштування комплектів підписів»

11.10.2019

ОНОВЛЕННЯ 11.01.023:

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Користувацькі налаштування комплектів підписів

Додано новий модуль Користувацькі налаштування комплектів підписів.

У модулі користувачі можуть налаштовувати власні комплекти підписів для первинних документів.

У користувацьких комплектах підписів можливо визначити пріоритети комплектів підписів при підписанні первинних документів, забезпечити наявність підпису на документі тієї чи іншої посадової особи, визначити умови застосування комплекту підписів відповідно до внутрішніх положень підприємства.

На панелі ліворуч відображається список всіх створених налаштувань. Порядок налаштування у списку визначає його пріоритет. Чим вище знаходиться комплект підписів у списку, тим вищий пріоритет він має. За допомогою кнопок у нижній частині панелі можливо змінити пріоритет комплектів підписів (порядок у списку).

Праворуч містяться поля для налаштування комплектів підписів:

·      Найменування - назва створюваного налаштування комплекту підписів;

·      Налаштування діє для - із списку, що відкривається, обирається напрямок обробки первинних документів, для яких створюється комплект підписів (вхідні, вихідні або всі);

·      Використовувати у автоматичній обробці документів - якщо опцію встановлено, для визначених типів документів при автоматичній обробці застосовується користувацький комплект підписів, якщо опція вимкнена - при автоматичній обробці застосовується комплект підписів, налаштований у розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис - Первинні документи.

Перелік умов - містить перелік умов, при виконанні яких застосовується комплект підписів. Налаштування здійснюються за параметрами:

·      Контрагент - ЄДРПОУ контрагента, від якого отримано/якому призначено документ, значення обирається з довідника Контрагенти;

·      Тип документа - тип первинного документа (рахунок, акт, договір тощо);

·      Код документа - чаркод документа, для якого застосовується комплект підписів;

·      Ярлик - значення ярлика, що встановлений для первинного документа;

·      Сума по документу - сума документа, при якій застосовується комплект підписів, у відповідних полях задається мінімальна та максимальна допустима сума документа.

У полях можливо обрати як одне значення, так і декілька значень одночасно.

Перелік підписантів - у області налаштовуються дані підписантів, які повинні підписувати документ згідно зі створюваним комплектом підписів:

·      обираються типи сертифікатів, якими здійснюється підписання документа;

·      вказуються ІПН та ПІБ підписантів, що обираються з довідника Співробітники або вводяться вручну.

Можливо редагувати та видаляти налаштовані комплекти підписів за допомогою відповідних кнопок панелі інструментів та команд меню Файл.

На виконання команди Передати на підпис або Підписати для первинного документа перевірятиметься наявність налаштувань користувацьких комплектів підписів. Якщо відповідний користувацький комплект знайдено, підписання документа виконуватиметься саме цим комплектом підписів. Якщо первинний документ підпадає під налаштування кількох користувацьких комплектів підписів, буде застосовано комплект, що має найбільший пріоритет.

Користувацький комплект підписів застосовується при виконанні всіх зазначених умов. Якщо для певного документа не виконується хоча б одна з умов, застосовується інший користувацький комплект із списку налаштувань (якщо такий існує).

Якщо ж для первинного документа не знайдено жодного користувацького комплекту підписів (або не виконуються умови жодного з користувацьких комплектів), здійснюється підписання комплектом, що встановлений у розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис - Первинні документи.

На кожному етапі підписання перевіряється відповідність особи, що підписує документ, підписанту, вказаному у комплекті підписів. Підказки про послідовність підписантів виводяться на вкладці Наступні дії.

 Адміністрування

Параметри системи - Підпис

Додано новий комплект підписів: Первинні документи, що за замовчуванням застосовується для всіх типів первинних документів, для яких не налаштовано комплект підписів у розділі Користувацькі налаштування комплектів підписів. Налаштування для комплекту підписів Первинні документи будуть встановлені автоматично.

Якщо у попередніх версіях програми були виконані налаштування комплектів підписів типів:

·      Первинні документи - Акти;

·      Первинні документи - Рахунки;

·      Первинні документи - Видаткові накладні;

·      Первинні документи - Інші

після встановлення оновлення ці налаштування будуть автоматично перенесені у розділ Користувацькі налаштування комплектів підписів.

 Источник: Програма M.E.DOC, оновлення: 11.01.023


Возврат к списку