buttom_consult.gif

30.07.2021

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.046

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Додано Довідник для повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Довідник використовується у формі J1800101 «Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній».

2.   Оновлено Довідник статей доходів, витрат, зобов'язань для УОП. Довідник використовується у формі UOP00110 «Фінансовий план».

3.   Довідник Причини звільнення доповнено статтею:

-     ст. 85 п.2 ЗУ «Про державну службу» - Державний службовець, призначений на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця.

Довідник підключено до графи 17 форми об’єднаної звітності Додаток 5 (J0510506, F0510506).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1.  Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 218 від 15.04.2021 р. «Про внесення змін до Форми декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) та Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» додано нові бланки, початок дії - з 01.08.2021 р.:

J0207704     Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15 числа

J0208904     Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01 числа

F0207704     Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15 числа

F0208904     Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01 числа

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 43 від 27.01.2021 р. «Про затвердження Структури та форми електронного документа для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового» додано нові бланки, початок дії - з 01.08.2021 р.; період подання - у разі потреби:

J0210602     Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

J0210702     Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

F0210602     Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

F0210702     Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

Бланки доступні у модулі Облік акцизного податку - Реєстр акцизних документів (спирт етиловий).

3.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 839 від 31.12.2020 р. «Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній» додано нову форму, початок дії - з 01.08.2021 р.; період подання - Рік, терміни подання - до 1 жовтня року, що настає за звітним:

J1800101     Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Зміни:

1.  Додано поле розробника Нормативна грошова оцінка у формах:

J0138104     Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

F0138104     Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Поле використовується для автоматичного заповнення графи 3 та графи 4 форми «Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи» (J0103804, F0103804).

Поле розробника не друкується, не експортується, не відправляється в ДПС.

2.   У формах:

J0103804     Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

F0103804     Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

реалізовано додаткову програму обробки За показниками з J0138104 (За показниками з F0138104), програма доступна по команді Виконати додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

На виконання програми здійснюється автоматичне заповнення графи 3 (Площа земельної ділянки) та графи 4 (Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки) з сумуванням площ земельних ділянок, для яких встановлені однакові значення поля Нормативна грошова оцінка у формі «Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи» (J0138104, F0138104). Якщо у пакеті наявні кілька Додатків, показники площі виводяться у Податкову декларацію окремо по кожному Додатку.

3.   Оновлено контролі у формах:

J1201012     Податкова накладна

F1201012     Податкова накладна

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0500106     Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510106     Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510206     Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу

J0510406     Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

J0510506     Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0500106     Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510106     Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510406     Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

F0510506     Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

Інша звітність

Нові форми:

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 261 від 15.03.2021 р. «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» додано нові бланки, початок дії - з 01.07.2021 р.; період подання - у разі потреби:

PD800305     Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність

PD800501     Облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   На вкладці Наступні дії за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки у вікні відкритого документа реалізовано можливість перенесення даних для форм:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

S3067110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

-     із форми UOP00110 «Фінансовий план»;

-     із відповідних форм MOU00110, MOU01110, MOU02110, MOU30110, MOU45110, MOU67110.

2.   Змінено на середнє арифметичне налаштування параметрів консолідації для рядків 8020 - 8026 граф 3 - 6:

S3000110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію пакета звітів, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - Рік:

MOUFP001    Ярлик до пакета МОУ. Фінансовий та інвестиційний плани

MOU00110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

MOU01110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

MOU02110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

MOU30110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

MOU45110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

MOU67110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

Реалізовано перенесення даних із форм MOU00109 «Фінансовий план» та MOU00309 «Показники виконання фінансового плану» за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Перенести дані із звітів за попередній рік на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

Реалізовано контролі з формами MOU10111 «Ф1. Баланс», MOU00309 «Показники виконання фінансового плану» та MOU00109 «Фінансовий план».

Зміни:

Реалізовано контролі по графі 3 із відповідною графою форми MOU45110 для періодів від 2021 року включно:

MOU30107    Інвестиційний план ДП (річний)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1.   У формі:

UOP00110     Фінансовий план

-   скасовано автоматичний розрахунок і контролі для рядка 7050 граф 3 - 6;

-   додано автоматичний розрахунок рядка 7050 графи 6, що дорівнює значенню рядка Усього графи 11 Таблиці 5;

-   додано інформативний контроль значення рядка 6070 на відповідність значенню рядка 7050 граф 3 - 6;

-   додано контролі по рядках 2000, 2005, 2009 графи 3 на відповідність значенням форми UOP40406 «Ф4. Звіт про власний капітал» за минулий рік.

2.   У формі:

UOP00309     Показники виконання фінансового плану

-   додано обов’язковий контроль значення рядка 3405 графи 4 на рівність значенню рядка 1165 графи 3 форми UOP10111 «Ф1. Баланс»;

-   додано обов’язковий контроль значення рядка 3415 графи 4 на рівність значенню рядка 1165 графи 4 форми UOP10111 «Ф1. Баланс».

Укравтодор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:

AVFP0010         Фінансовий план

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Відкориговано механізм підрахунку кількості фізичних осіб у Додатку 4, графа Інші дані - Кількість фізичних осіб, за умови додавання співробітників за допомогою кнопки Додати рядок.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Реалізовано можливість перенесення даних із статистичних звітів:

-     у Звіти про рух грошових коштів для точок входу: I5100001, I5200001, R5100001, R5200001, Y5100001, Y5200001, X5100001, X5200001;

-     у проміжні Звіти про сукупний дохід, прибуток або збиток для точок входу: I3100101, R3100101, Y3200101, X3200101.

Для перенесення даних необхідно обрати рядок документа у Реєстрі документів МСФЗ та виконати команду головного меню Файл - Заповнити з форм статистики.

2.   Додано можливість створення проміжних звітів І3100101, X3100101, Y3100101, R3100101 при перенесенні даних із статистичних форм для періодів Півріччя та 9 Місяців.

3.   В основні фінансові звіти для річної та проміжної звітності для всіх точок входу додана графа Примітки для заповнення кодів звітів-приміток, в яких розкривається детальна інформація щодо окремих показників відповідних статей:

-     Звіти про фінансовий стан: I2100001, X2200001, R2100001, Y2200001, B2200002;

-     Звіти про сукупний дохід, прибуток або збиток: I3100001, I3100101, X3100001, X3200101, R3100001, R3100101, Y3200001, Y3200101, B3200002, B3200102;

-     Звіти про рух грошових коштів: I5100001, I5200001, R5100001, R5200001, Y5100001, Y5200001, X5100001, X5200001, B5100002, B5200002.

 Первинні документи

Реєстр електронних документів

Додано можливість експортувати підписаний первинний документ у форматі ASiC-S.

У вікні Експорт документа з підписами, що відкривається на виконання команди головного меню Файл - Експорт - Експорт документа з підписами, додано опцію Документ та підписи в архіві (формат ASiC-S). Якщо опцію встановлено, зберігається архів з розширенням .asice, що містить файли первинного документа у обраному форматі (XML та/або PDF) та файли підписів, що накладені на документ (кожен у окремому файлі в форматі p7s), а також файл MANIFEST, що містить інформацію про збережені дані. При збереженні архіву формату ASiC-S програма запропонує обрати сертифікат з комплекту підписів для підписання файлу MANIFEST.

Реєстр податкових документів

Відкориговано оновлення статусів ПН, для яких було призупинено реєстрацію, після отримання зареєстрованих ПН із ЄРПН за Запитом щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J1300107, F1300107).

Автоматична обробка документів

При автоматичній відправці первинних документів доопрацьовано відправку контрагенту посилання на документ, у разі, якщо у шаблоні документа налаштовано параметри багатостороннього обміну.

Адміністрування

Управління ролями

1.   Доопрацьовано налаштування прав доступу у ролях для модуля Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

2.   Налаштовано відображення отриманих документів, шаблони яких не опубліковані на платформі ПТАХ, для ролей з налаштованими правами доступу до модуля Реєстр електронних документів.

 Інтеграція

Доопрацьовано механізм створення документів об'єднаної звітності. Додано властивість Specif для встановлення типу Довідковий. Докладно про використання властивості дивіться у файлі з описом COM-об’єктів для інтеграції з обліковими системами, який знаходиться у каталозі …\help\manuals\ Інструкція по COM-об’єктам.pdf.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за червень 2021 р. - 100,2 %.

Довідники

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України № 1066 від 01.06.2021 р. «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» оновлено довідник Причини лікарняного:

-     1 - (ЕЛ) Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві;

-     2 - (ЕЛ) Вагітність і пологи;

-     3 - (ЕЛ) Необхідність догляду за хворою дитиною;

-     4 - (ЕЛ) Необхідність догляду за хворим членом сім’ї;

-     5 - (ЕЛ) Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною;

-     6 - (ЕЛ) Карантин, встановлений відповідно до законодавства;

-     7 - (ЕЛ) Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

-     8 - (ЕЛ) Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу;

-     9 - (ЕЛ) Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);

-     10 - (ЕЛ) Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2;

-     11 - (ЕЛ) Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання;

-     12 - (ЕЛ) Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві.


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.045-11.02.046.zip

Повернення до списку