buttom_consult.gif

13.07.2021

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.045

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   На виконання наказу Державної податкової служби України № 658 від 05.07.2021 р. «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 № 67» оновлено Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР).

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 8 від 18.01.2016 р. «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 841 від 31.12.2020 р. «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»:

-     додано новий довідник Коди джерел інформації;

-     внесено зміни у довідники:

·   Коди методу встановлення відповідності умов;

·   Код ознаки пов'язаності особи;

·   Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих.

Довідники використовуються у формі J0147106 «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях».

3.   Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.07.2021 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

-     Довідник № 104/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

-     Довідник № 104/2 інших податкових пільг.

4.   Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 07.07.2021 р., у розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Вид фінансового інструменту (S130).

5.   Оновлено Довідник статей доходів, витрат, зобов'язань для УОП. Довідник використовується у формі UOP00110 «Фінансовий план».

6.   Додано новий довідник Джерела капітальних інвестицій для УОП. Довідник недоступний для редагування та підключений до динамічних рядків форми UOP00110 «Фінансовий план».

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 102 від 15.02.2021 р. «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, переліків марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» додано нові форми, початок дії - з 01.07.2021 р.; подання - у разі потреби:

J1318001     Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. Форма А.

J1318101     Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Форма Т.

J1318301     Реєстр повернутих марок акцизного податку

F1318001     Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. Форма А.

F1318101     Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Форма Т.

F1318301     Реєстр повернутих марок акцизного податку

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 8 від 18.01.2016 р. «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 841 від 31.12.2020 р. «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» додано нові версії бланків, початок дії - з 01.07.2021 р.; подання - Рік:

J0104706     Звіт про контрольовані операції

J0147106     Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

J0147206     Інформація про пов'язаність осіб

Державна казначейська служба

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 222 від 19.04.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» додано нові форми:

початок дії - з 01.06.2021 р.; подання - щомісячно:

FDODNV04    Довідка про операції в національній валюті

FDOVNF03    Довідка про надходження у натуральній формі

FRZSM002    Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - Рік:

FZPM0002     Зведення показників спеціального фонду

Зміни:

1.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 648 від 29.10.2020 р. «Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів» оновлено зовнішній вигляд форми:

FZNNBR02    Заявка на видачу готівки (небюджетні рахунки клієнтів)

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 310 від 01.06.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» внесено зміни у форми:

FRPSP003     Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FRPZP003     Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRPZK003     Розподіл показників зведених кошторисів

FRMER002    Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRZSS004     Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

FROZVA04     Розподіл відкритих асигнувань

FZABIV03      Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською службою України

FZNR0005     Заявка на видачу готівки

FDNYNF03    Довідка про надходження у натуральній формі

FZDVIV03      Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті

FMER0004    Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету

FMERD002    Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRPZV002     Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів

FRPPP002     Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів

FRZPA003     Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRZRP003     Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів

FRZZA003     Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FDOPIV05     Довідка про операції в іноземній валюті

FDOPNV02    Довідка про операції в національній валюті

FZPS0004     Зведення показників спеціального фонду

ФСС України

Зміни:

Збільшено максимальну допустиму кількість символів полів Номер та Причина непрацездатності у шаблонах для імпорту в форматі DBF:

C1100101      Заява-розрахунок

C1100201      Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0500106     Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510106     Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510206     Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу

J0510306     Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0510506     Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J0510606     Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

F0500106     Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510106     Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510506     Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0510606     Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.   Реалізовано можливість передачі документів об'єднаної звітності із M.E.Doc у СОТА та завантаження документів із СОТА у M.E.Doc за допомогою відповідних команд головного меню: Сервіс - Передати документ в СОТА та Сервіс - Завантажити документи з СОТА.

2.   Розширено можливості автоматичної заміни даних у Додатку 1 за допомогою команди головного меню Правка - Групова заміна полів.

У вікні Групова заміна додано опцію Код типу нарахувань. Якщо опцію встановлено, можна виконати групову заміну значень графи Тип нарахування.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Реалізовано можливість перенесення даних із статистичних звітів у Звіти про сукупний дохід, прибуток або збиток для різних точок входу (I3100001, R3100001, Y3200001, X3200001). Для перенесення даних необхідно обрати рядок документа у Реєстрі документів МСФЗ та виконати команду головного меню Файл - Заповнити з форм статистики.

2.   Для зручності користувачів при виконанні операції перенесення даних із статистичних звітів за допомогою функції Заповнити з форм статистики у вікні протоколу з результатами виконання операції реалізовано відображення назв рядків, в які переносилися дані.

3.   Збільшено максимальну допустиму кількість символів у полях для введення текстової інформації великих об’ємів у бланках звітів та у Майстрі заповнення.

4.   Реалізовано контроль на одночасне створення лише одного документа у пакеті: Інформація про аудиторський звіт (I1040001) або Звіт незалежного аудитора (I1040201).

 Первинні документи

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість автоматичного збереження вкладень до Первинних документів та Універсальних документів.

У розділах Обробка вхідних документів та Відправка первинних документів автообробником додано опцію Додати графічне відображення вкладень.

Якщо опцію встановлено, вкладення зберігаються у окремих файлах формату PDF у папці, ім’я якої відповідає імені Первинного документа/Універсального документа.

Також у файлах PDF реалізовано відображення факсиміле підписів, що накладені на вкладення, та інформації про підписантів (за наявності відмітки у розділі Адміністрування - Параметри системи - Документообіг - Накладати інформацію про підписантів).

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.044-11.02.045.zip

Повернення до списку