buttom_consult.gif

11.06.2021

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.042

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.     Оновлено довідник Статті витрат, доходів, зобов'язань. Довідник підключений до динамічних рядків форм:

·           S3010110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану»,

·           S3020110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом»,

·           S3030110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)».

2.   Довідник Причини звільнення доповнено статтею:

·           ст. 85 п.1 ЗУ «Про державну службу» – Припинення державної служби у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду державної служби.

Довідник підключено до графи 17 форми об’єднаної звітності Додаток 5 (J0510506, F0510506).

3.   Відповідно до Закону України № 1434-IX від 29.04.2021 р. «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"», оновлено довідник:

·           Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

J1315301     Згода/припинення згоди на передачу банківській установі інформації про грошові зобов'язання платника податків та його заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС

F1315301     Згода/припинення згоди на передачу банківській установі інформації про грошові зобов'язання платника податків та його заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Налаштовано експорт значень граф 7 та 8 у форматі xml:

OS100001    Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Нова форма:

Додано нову форму, подання – у разі потреби:

Q2030001    Повідомлення про вибір аудитора

Для пакетів звітності МСФЗ з ярликами I0001002, X0001002, R0001002, Y0001002, B0001002 додана можливість створення/копіювання необмеженої кількості пакетів в одному періоді.

Інша звітність

Нова форма:

Згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 16.12.2020 р. № 25-1 «Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України» додано нову версію бланка, початок дії – з 01.01.2021 р., подання – у разі потреби:

PD011106     Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (додаток 5) (з двома дес. знаками)

Нова форма:

Згідно Наказу Міністерства фінансів України від 13 серпня 2020 року № 499 додано нову форму, початок дії – з 13.08.2020 р., період подання – Рік:

ZPKD0001      ЗВІТ ПРО ПЛАТЕЖІ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ підприємств, що здійснюють заготівлю деревини

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.05.2021 р., період подання – І Півріччя, 9 Місяців:

FNUFKD03    Управлінська форма 3

FNFFNR10    Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Зміни:

FNDZFR10      Довідка про зміну фінансового результату

FNFINB10      Форма №1-дс Баланс

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.     Реалізовано можливість консолідації форм:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

S3067110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

SDOC1101    Супровідні документи

2.     Обов’язкові контролі для рядків 3130, 3151 – 3156/2 граф 3 – 10 (крім рядка 3154) змінено на інформативні:

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

3.    Обов’язковий контроль для рядка 2060 граф 3 та 4 змінено на інформативний:

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

4.     Заблоковані для ручного введення поля Вид діяльності та Найменування видів діяльності за КВЕД, заповнення можливе лише шляхом вибору значення із підключеного довідника:  

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

5.     У формі:

S3067110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

·           скасовано автоматичний розрахунок для рядка 4 розділу «VІ. Джерела капітальних інвестицій» у графах у тому числі за кварталами (крім розділу Усього),

·           додано можливість введення даних вручну для рядка 4 у графах у тому числі за кварталами (крім розділу Усього),

·           реалізовано контроль значень граф рядка 4.

6.   Реалізовано експорт у форматі Excel всіх Додатків пакету:

PROZV102    Ярлик до пакету Мінекономіки. Фінансовий та інвестиційний плани

Експорт всіх Додатків виконується за допомогою додаткової програми обробки Експорт в Excel на вкладці Наступні дії форми S3000110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)».

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.     У Додатку 4 (J0510406, F0510406) реалізовано можливість додавання рядка для ручного введення даних у графах ІПН та ПІБ.

2.   Оптимізовано швидкість відкриття документа Розрахунок (J0500106, F0500106) за умови, що пакет об’єднаної звітності містить кілька Додатків 1 (J0510106, F0510106) з великою кількістю записів.

3.   Налаштовано імпорт Додатків у пакет об’єднаної звітності у разі, якщо імпортовані додатки містять помилки. У пакет імпортуються лише коректно заповнені Додатки.

Реєстр звітів

Реалізовано автоматичне заповнення полів Моб. тел. та Факс при створенні звітів:

J0100119     Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0100919     Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)

J0109102     Спрощена податкова декларація

J0109202     Спрощена податкова декларація

F0100719     Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

за умови заповнення відповідних полів та встановленні відмітки Моб. тел. та Факс для юридичної адреси у розділі програми Картка підприємства – Адреси.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Реалізовано можливість експорту документів «Повідомлення про вибір аудитора» Q2030001. Для виконання експорту необхідно виділити рядок документа у реєстрі та виконати команду меню Файл – Експорт в форматі НКЦПФР. За замовчуванням, експортований файл зберігається з іменем Report.xml.

 Первинні документи

Реєстр електронних документів

У колонці Підписант налаштовано відображення ПІБ підписанта після допідписання вхідних/вихідних первинних документів за посиланням. Якщо документ підписало декілька осіб, у колонці відображається ПІБ останнього підписанта.

Автоматична обробка документів

У розділі Загальні налаштування додано групу налаштувань Для прийому повідомлень використовувати, що містить опції:

·           Сертифікати з поточного комплекту підписів – (встановлено за замовчуванням) при автоматичному прийомі вхідних повідомлень використовується сертифікат шифрування з комплекту підписів типу Звітність,

·           Всі наявні сертифікати шифрування – при автоматичному прийомі вхідних повідомлень використовуються всі наявні сертифікати шифрування, які завантажені у програму для поточного підприємства.

Опції доступні при встановленні відмітки Виконувати прийом повідомлень.

Зверніть увагу, обрані сертифікати шифрування використовуються виключно для розшифрування вхідних повідомлень.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

 Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)/Реєстр акцизних документів (спирт етиловий)

Додано колонку Умови оподаткування у відповідному реєстрі для заявок «Заявка на поповнення (коригування) залишку пального» (J0210903, F0210903) та «Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» (J0209902, F0209902).

 Довідники

Контрагенти – Картка контрагента

1.     Налаштовано збереження назви підприємства у картці контрагентів-юридичних осіб, для яких наявний лише сертифікат директора.

2.     Налаштовано заповнення Картки контрагента із сертифіката співробітника по виконанню команди Завантажити сертифікат, у разі, якщо у підприємства відсутній сертифікат печатки.

 Адміністрування

Управління ролями

Оптимізовано налаштування прав доступу до модулів та підсистем програми:

·           збільшено швидкодію процесу створення нової ролі,

·           оптимізовано механізм збереження ролі: всі виконані зміни зберігаються у момент закриття вкладки ролі та/або при виконанні команди Зберегти,

·           на вкладці ролі реалізовано позначення модулів програми відмітками сірого кольору, якщо налаштовано доступ не до всіх функцій модуля,

·           у розділі Доступ до бланків реалізовано можливість окремо встановлювати права доступу: Тільки перегляд або Повний доступ.

Журнал подій

1.     Реалізовано збереження інформації у Журналі подій про виконання операцій створення, перегляду та редагування документів розділу Первинні документи – Реєстр електронних документів.

2.     Додано збереження номера первинного документа у Журналі подій при фіксації операцій з документами розділу Первинні документи – Реєстр електронних документів.


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.041-11.02.042.zip

Повернення до списку