buttom_consult.gif

01.06.2021

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.041

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено довідник Країни.

Увага! Перевірте коректність заповнення поля Країна у розділі програми Довідники - Картка підприємства - Адреси та у разі потреби оберіть потрібне значення з довідника.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Відкориговано розрахунок графи 6 рядка Залишок коштів на кінець періоду та видалено контроль на суму граф 7 - 10 для рядка 3415 графи 6:

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

2.   Для рядка 5060 реалізовано відображення 2 знаків після коми:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

3.   Відкориговано контролі на значення рядків 2005 та 2110:

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.040-11.02.041.zip

Повернення до списку