Пн-Пт 09:30 — 17:30

15.12.2020

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.027

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. № 1037 «Деякі питання маркування марками акцизного податку тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» оновлено довідник Марки акцизного податку.

2.   Оновлено довідник Військове звання. Довідник підключений у формах Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатку 4.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нова форма:

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1234 «Про затвердження Порядку надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання, Порядку формування і ведення реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 302» додано нову форму, подання - за потреби:

J1392101     Заява на отримання одноразової компенсації суб'єктом господарювання

Державна служба статистики

Зміни:

Внесено зміни у форму:

S0301116     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

Початок дії - з 01.11.2020 р.; період подання - Рік.:

KINB0009      Форма №1-дс Баланс

KING0009      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

KINP0009      Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

KINR0009      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KINV0009      Форма №4-дс Звіт про власний капітал

K2KD44           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K43KD144      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K4_1KD44      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD44      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD44      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD44      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K7KD1S44      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z44      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS44        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ44         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KRD10025      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KRD11025      Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KRD12025      Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

KRD13025      Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ р.

KRD14025      Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на ____ р.

KRD15025      Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KRD16025      Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KRD17025      Додаток 17 Довідка про депозитні операції

KRD18025      Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KRD19025      Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KRD20025      Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KRD21S25      Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD21Z25      Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD22025      Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

KRD23S43      Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD23Z43      Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD24S25      Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD24Z25      Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD25025      Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KRD26025      Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Додано рядок 3.00 Фінансовий результат від операційної діяльності. Реалізовано обов’язковий контроль на відповідність значення рядка 3.00 рядкам 2190 або 2195 (за наявності) форми UOP20211 «Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)»:

UOP90901     Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за листопад 2020 р. - 101,3 %.


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.026-11.02.027.zip

Повернення до списку