Пн-Пт 09:30 — 17:30

30.11.2020

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.025

Зверніть увагу! ДПС здійснено перехід на DNS ім’я вебсервісу обміну документами та квитанціями з ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності».

Відповідно до цих змін у програмі M.E.Doc оновлено адресу прямого з’єднання з сервером обміну документами та квитанціями: http: //soap.tax.gov.ua/WebSrvGate/gate.asmx.

Обов’язково переконайтеся у наявності доступу до цієї адреси!

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Додано Довідник критеріїв пов'язаності осіб. Довідник підключений у формі Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (J1311802, F1311802).

2.   Додано довідник Причини подачі нульового звіту. Довідник підключений у формах:

-     S2703207 1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали;

-     S2702011 9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай;

-     S2702913 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду.

3.   У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано нові довідники:

-     Показники форми IR91;

-     Показники форми IR92;

-     Показники форми IR93.

Довідники недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

4.   У довідник Посвідчення особи додано пункт Посвідка на тимчасове проживання. Довідник підключений у Картці співробітника, поле Документ.

5.   Внесено зміни в довідник Підакцизні товари (новий).

6.   На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 465-IX, редакція від 13.08.2020 р., підстава - Закон № 768-IX від 14.07.2020 р. оновлено:

-     Довідник УКТЗЕД та умовних кодів товару;

-     Довідник УКТ ЗЕД (діючий);

-     Довідник УКТЗЕД, умовних кодів товару та кодів послуг.

7.   Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Додано нові форми:

J1403602     Копія розпорядження

F1403602     Копія розпорядження

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

2.   Додано нові форми:

J1491402     Повідомлення про припинення електронного документообігу

F1491402     Повідомлення про припинення електронного документообігу

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі Звітність - Реєстр звітів.

3.   Додано нові форми, подання - за потреби:

J1311802     Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

J1311902     Заява про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації

F1311802     Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

F1311902     Заява про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації

Зміни:

Оновлено ставки мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів на 2021 рік згідно з Податковим кодексом України:

J0295207     Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

F0295207     Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

Державна казначейська служба

Зміни:

Додано бланки для експорту змін до кошторису в формат DBF (ДКСУ), початок дії - з 01.10.2020 р., період подання - щомісячно:

FDK0SH03    Довідка про зміни до кошторису (експорт dbf державний бюджет)

FDPLAZ03     Довідка про зміни до плану асигнувань (експорт dbf державний бюджет)

Форми доступні у розділі Звітність - Реєстр звітів.

Звітність НФУ до НБУ

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2019 р., період подання - Рік:

IR910001     Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя

IR920001     Дані про результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань та резервів належних виплат страхових сум

IR930001     Дані щодо розкриття інформації про активи та зобов'язання страховика у розрізі валют та банківських металів

Зміни:

Оновлено форми:

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001     (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR500001     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, період подання - Рік:

S2703207     1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали

S2702011     9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай

S2702913     29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Оновлено перелік ЄДРПОУ Органів управління, для яких не повинні спрацьовувати відповідні контролі у формах:

SD300101     Додаток 1

S3000309     Показники виконання фінансового плану

S3000109     Фінансовий план

SS110012     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS100113     Ф1. Баланс

SS100213     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100309     Ф3. Звiт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104008     Ф4. Звіт про власний капітал

SS105007     Ф5. Примітки до річної звітності

SM100505    Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603    Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703    Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Реалізовано автоматичне заповнення рядків 6000 - 6080 графи 4 з графи 6 попереднього року по виконанню додаткової програми обробки Перенести планові показники та дані попередніх періодів:

S3000109     Фінансовий план

3.   Відкориговано контролі по графам 6, 8, 10 у формі:

SM100603    Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4.   Реалізовано контроль на від’ємні значення у графах форм:

SD300101     Додаток 1

SD300302     Додаток 3

SD300401     Додаток 4

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Реалізовано контроль на рівність значення графи 6 рядка 3405 Таблиці 3 відповідному значенню графи 5 рядка 3415 Таблиці 3:

UOP00109     Фінансовий план

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.12.2020 р., період подання - Рік:

NA090002    9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай

NA290002    29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Звітність

Реєстр звітів

1.  Реалізовано можливість експорту змін до кошторису в формат DBF (ДКСУ) за формами Довідки про зміни до кошторису (FDK0SH03) та Довідки про зміни до плану асигнувань … (FDPLAZ03).

Додано команду головного меню Файл - Експорт - Експорт змін до кошторису в форматі ДКСУ.

На виконання команди відкривається вікно, у якому необхідно визначити параметри експорту:

·     обрати період для експорту даних у полях Рік та Період;

·     обрати доступні звіти FDK0SH03 та/або FDPLAZ03, створені за обраний період (експорт можливий лише для одного із звітів FDK0SH03 та/або FDPLAZ03, для здійснення експорту форми повинні бути коректно заповнені);

·     обрати вид експорту: за довідками головного розпорядника або за довідками МФУ.

Після виконання експорту дані зберігаються у файлі формату dbf. Ім’я файлу містить значення Коду одержувача коштів, що зазначений у експортованому звіті.

2.   Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ:

IR910001     Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя

IR920001     Дані про результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань та резервів належних виплат страхових сум

IR930001     Дані щодо розкриття інформації про активи та зобов'язання страховика у розрізі валют та банківських металів

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

3.   Доопрацьовано можливість вибору додаткових сертифікатів шифрування при завантаженні квитанцій за допомогою команди меню Файл - Імпорт - Імпорт квитанцій.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Додано можливість підписання звітності iXBRL, створеної КІФ або НПФ, посадовими особами відповідних керуючих компаній - КУА або адміністратора ПІФ.

При створенні пакету звітності у вікні Створення звіту відображається додаткове поле КУА/Адміністратор, у якому необхідно обрати керуючу компанію.

Функціонал з боку КІФ або НПФ доступний за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - Обмін з КУА. Функціонал підписання з боку КУА/адміністратора ПІФ доступний за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - КУА.

Під час відправки звіту реалізовано можливість обирати адресата документа. При виконанні команди Відправити відкривається вікно для вибору адресата: Аудитор або КУА/Адміністратор.

 Первинні документи

Реєстр електронних документів/Реєстр податкових документів

Налаштовано відбір документів за допомогою параметра Статус на панелі Фільтр при виборі значення На підпис відповідальній особі.

 Інтеграція

Відкориговано роботу методу Send при відправці запитів на отримання довідок державних органів.

 Адміністрування

Резервне копіювання

1.   Для зручності користувачів при створенні Резервної копії обраних підприємств у вікні Вибір підприємств додано поле для пошуку підприємств за ЄДРПОУ, назвою підприємства або кодом філії. У заголовку таблиці додано відмітку для швидкого вибору всіх підприємств.

Ці доопрацювання також виконані у вікні налаштування завдання Створення резервної копії обраних підприємств у розділі Адміністрування - Планувальник завдань.

2.   Відкориговано механізм створення резервної копії у разі, якщо шлях до бази даних містить кириличні або спеціальні символи.

Управління ролями

Доопрацьовано алгоритм встановлення та застосування параметра Адміністрування - Налаштування отримання первинних документів.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за жовтень 2020 р. - 101 %.

Звіти

У розділі Розрахункові відомості додано звіт Зведена відомість по видам оплат (підрозділи). У звіті відображається інформація по видам нарахувань та утримань в розрізі підрозділів.


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.024-11.02.025.zip

Повернення до списку