Пн-Пт 09:30 — 17:30

Пакет обновления версии 11.02.021-11.02.022

26.10.2020

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.022

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.10.2020 р. ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

-     Довідник № 100/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

-     Довідник № 100/2 інших податкових пільг.

2.   Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

3.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 16.10.2020 р. № 620 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» оновлено довідники:

-     Коди відомчої класифікації видатків (КВК);

-     Класифікація доходів бюджету (КДБ).

4.   Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, подання - за потреби:

J1391601     Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет

J1391701     Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет

F1391601      Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет

F1391701     Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет

Форми доступні у розділі Звітність - Реєстр звітів.

Єдине вікно

Зміни:

Оновлено перенесення даних з минулих періодів у формі 2-м:

S0110012     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

CR101001     Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

CR110001     Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

CR200001     Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300001     Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR500001     Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

CR400001     Дані про доходи та витрати кредитної спілки

CR600001     Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки

FM2JX001     Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

FR000001     Дані фінансової звітності

FR100001     Дані консолідованої фінансової звітності

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR780001     Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001     (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR500001     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR600001     (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Контроль на значення рядка 2000 та рядка 3405 графи 6 перенесено на графу 7 у зв’язку з тим, що графа 6 недоступна для редагування:

S3000109     Фінансовий план

2.   Реалізовано обов’язковий контроль на наявність форми S3000109 Фінансовий план у пакеті:

PROZV101    Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

3.   Реалізовано можливість експорту у форматі Excel через додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії:

SD300101     Додаток 1

SD300201     Додаток 2

SD300302     Додаток 3

SD300401     Додаток 4

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

1.   Відкориговано зовнішній вигляд форм:

MKP05001    ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники

MKP04001    ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри

MKP22001    Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)

MKP21001    Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)

2.   Збільшено до 1000 допустиму кількість символів для введення у полі код та назва програмної класифікації:

MKP06001    ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта

MKP07002    ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти

3.   Відкориговано розрахунок значення рядків 40 - 42 по графам 5 - 15:

MKP08002    ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ

4.   Відкориговано текст контролю по рядках 328 та 256:

MKP09001    ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки

5.   Відкориговано розрахунок по графам 16 - 21:

MKP10002    ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання  - щоквартально, Рік:

MOU30101    Додаток 1

MOU30201    Додаток 2

MOU30302    Додаток 3

MOU30401    Додаток 4

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Відкориговано контроль по рядку 8040 графи 1 для періоду IV Квартал у зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 01.09.2020р.:

UOP31116     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.07.2020 р., період подання - щомісячно:

FN41MD23    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42MD23     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43MD23    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44MD23     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z23     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7MDS23     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7MDZ23    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FNDPIN01      Дані щодо заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, які фінансуються із державного бюджету

FNOPIN01      Оперативні дані щодо дебіторської та кредиторської заборгованості

FNRPIN01     Оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду державного бюджету

FNZNVK01      Інформація про надходження, використання коштів загального фонду та залишок невикористаних асигнувань

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення рядків 010, 020, 040 при відкритті форми та додано контролі на значення цих рядків:

FNDZFR08      Довідка про зміну фінансового результату

Київпастранс

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - щоквартально:

KPT11001     Звіт про виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Звітність

Реєстр звітів

Відкориговано фільтрування записів за допомогою кнопки на панелі інструментів у вікні довідника Господарські одинці/Акцизні склади, за умови відкриття довідника із бланка документа.

Єдиний внесок

Налаштовано вибір для друку головного документа та додатків для пакетів Додаток 4 (J3000412, F3000412) та Додаток 7 (J3000712, F3000712) по виконанню команди Друк.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.     Реалізовано можливість створення пакета документів Таксономія для страховиків 220_320. У вікні Створення звіту додано новий пункт Y0001001 Таксономія для страховиків 220_320.

2.   Реалізовано можливість друку документів .xbrl для пакету звітності Загальна таксономія 210_310.

Додано функцію Перегляд iXBRL в форматі для друку. Функція доступна тільки для виділеного документа .xbrl пакета Загальна таксономія 210_310:

-     у головному меню Файл - Перегляд iXBRL в форматі для друку;

-     у контекстному меню Перегляд iXBRL в форматі для друку.

На виконання команди у окремій вкладці відкривається документ .xbrl, призначений для подальшого друку.

Для здійснення друку на вкладці відкритого документа .xbrl, що сформований по команді Перегляд iXBRL в форматі для друку, потрібно обрати команду головного меню Файл - Друк або натиснути кнопку  на панелі інструментів та у вікні попереднього перегляду документа виконати необхідні налаштування.

 Первинні документи

Реєстр електронних документів/Реєстр податкових документів

Налаштовано відкриття первинних документів, що містяться у підключених архівах за попередні роки.

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість відбору записів Журналу автоматичної обробки для перегляду. Додано поля для фільтрації записів Журналу за періодом часу: Події за період з __ по __.

Для відображення записів необхідно ввести дату початку та закінчення періоду часу та натиснути кнопку Показати.

За замовчуванням у Журналі автоматичної обробки відображається історія операцій за поточну дату.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

 Облік акцизного податку

Реєстр ліцензій (пальне)/Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн)

ДПС України створено сервіс автоматизованого повідомлення суб’єктів господарювання про сплив терміну чергового платежу за ліцензію, призупинення дії ліцензії або анулювання ліцензії на певний вид діяльності.

Повідомлення про внесення чергового платежу за ліцензію формується ДПС та направляється адресату за 30, 20, 10 та 5 днів до настання терміну оплати ліцензії.

У зв’язку з нововведеннями у програмі реалізовано новий сервіс Ліцензійна справа, що надає можливість переглядати та опрацьовувати документи щодо ліцензій, а також, отримані від ДПС повідомлення:

J1405901     Повідомлення щодо внесення чергового платежу за ліцензію

F1405901      Повідомлення щодо внесення чергового платежу за ліцензію

Отримані Повідомлення доступні у модулях Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне) та/або Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

Отримані від ДПС Повідомлення за замовчуванням відображаються у реєстрі модулів червоним кольором для звернення уваги користувачів на необхідність внести платіж за ліцензію.

У пункті головного меню Правка та у контекстному меню додано команду Платіж виконано. Команда доступна лише для неопрацьованого Повідомлення (позначено червоним кольором). Після виконання команди Повідомлення набуває стану Виконано та відображається у реєстрах чорним кольором.

У таблицях Реєстру ліцензій (пальне) / Реєстру ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн) додано колонку Виконано. Для опрацьованих Повідомлень (команда Платіж виконано), у колонці відображається позначка .

На панелі Фільтр додано блок Ліцензійна справа. За допомогою блоку можливо здійснювати відбір документів та Повідомлень щодо ліцензій за Номером ліцензії. При застосуванні фільтру Ліцензійна справа у таблиці розділу відображатимуться документи для ліцензії з вказаним номером та за період часу, який обраний у полях Період або Дата модифікації.

Адміністрування

Журнал подій

1.   Для оптимізації роботи програми змінено механізм застосування фільтру для відбору записів Журналу подій за період та на дату. На панелі фільтру додано кнопку Показати.

Відображення записів Журналу відповідно до встановлених параметрів фільтру здійснюється по натисканню кнопки Показати.

2.   Для звітів розділу Звітність - Єдиний внесок:

-     Додаток 4 (J3000412, F3000412);

-     Додаток 5 (F3000512);

-     Додаток 6 (F3000612);

-     Додаток 7 (J3000712, F3000712)

реалізовано збереження інформації у Журналі подій:

-     підписання документа;

-     відправка на реєстрацію;

-     видалення (пакета та/або окремих документів пакета).

3.   Додано фіксацію події імпорту ПН/РК із формату DBF за допомогою команди головного меню Файл - Імпорт - Імпорт ПН/Дод2 з DBF. Додано збереження інформації про імпортований документ.

4.   Розширено інформацію щодо імпортованого документа, яка зберігається у Журналі при фіксації операції імпорту ПН/РК для обміну звітністю у форматі xml.

5.   Реалізовано фіксацію подій модуля Довідки державних органів - Інформаційна довідка:

-     експорт Запитів/Витягів у форматі для обміну звітністю;

-     переміщення Запитів/Витягів у Корзину;

-     відновлення Запитів/Витягів із Корзини.

6.  Реалізовано фіксацію подій модуля Адміністрування - Планувальник завдань. У розділі Параметри додано опцію Редагування параметрів журналу подій. Якщо опцію встановлено у Журналі здійснюється фіксація подій:

-     створення/змінення/видалення завдання у модулі Планувальник завдань;

-     установка/видалення опції активації завдання у модулі Планувальник завдань.

Управління користувачами

У вікні модуля Управління користувачами та групами додано колонку Пароль. Для облікових записів користувачів з встановленим паролем у колонці буде відображатися позначка.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за вересень 2020 р. - 100,5 %.

Звіти

1.   Налаштовано друк звіту Розгорнута відомість по перерахованим податкам.

2.   Відкориговано відображення суми по виду оплати Аванс, скопійованої з основного виду оплати, у звітах:

-     Розрахункова відомість нарахувань і утримань з авансу;

-     Розрахункова відомість нарахувань і утримань з авансу (розрахунок від виплати АВН).

Кадрові дані

Налаштовано групову заміну даних у полі Категорія застрахованої особи на вкладці Додатково.

Відправка та прийом повідомлень

Розширено можливості роботи з сертифікатами шифрування відповідальних осіб. Додано можливість відправляти, погоджувати/відхиляти первинні документи, отримувати відповіді щодо погоджених/відхилених документів тощо з використанням тільки сертифікатів шифрування відповідальних осіб.

Під час відправки документів у вікні вибору сертифіката шифрування додано можливість обрати будь-який з доступних сертифікатів відповідальної особи, відповідно до налаштованого комплекту підписів певного типу документів.

Внесено зміни у механізмі прийому пошти.

Якщо в процесі прийому пошти надійшли документи, для розшифровки яких потрібні додаткові сертифікати (крім обраного під час запуску прийому повідомлень), відображатиметься вікно Сертифікати шифрування, що містить перелік додаткових сертифікатів. У наведеному переліку необхідно встановити відмітки для сертифікатів, які слід використовувати для розшифрування повідомлень, та натиснути кнопку Далі.

Зверніть увагу:

-     для успішного розшифрування повідомлень з використанням додаткових сертифікатів у користувача повинні бути у наявності секретні ключі до даних сертифікатів;

-     якщо у списку вікна Сертифікати шифрування не обрано жодного сертифіката, по натисканню кнопки Далі розшифрування повідомлень, що потребують застосування додаткових сертифікатів, не виконується.

Якщо у вікні Сертифікати шифрування встановлено опцію Не показувати протягом сеансу, під час наступного прийому повідомлень не буде виконуватись запит додаткових сертифікатів. Дія опції триває до закінчення поточного сеансу роботи з програмою.


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.021-11.02.022.zip

Повернення до списку