Пн-Пт 09:30 — 17:30

Пакет обновления версии 11.02.020-11.02.021

01.10.2020

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.021

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.     Відповідно до наказу Державної податкової служби України «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 № 67 «Про затвердження Переліку кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям ризиковості здійснення операції» від 08.09.2020р. № 479 оновлено довідник:

·          Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР).

2.     На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 003:2010» від 18.08.2020р. №1574 оновлено довідник:

·          Класифікатор професій ДК 003:2010.

Довідник підключений до граф 12 — 14 Таблиці 5 Додатку 4 ЄСВ.

3.     Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» №294-IX від 14.11.2019 р. (у редакції від 01.09.2020 р., підстава – Закон України №- 822-IX) оновлено довідник:

·          Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

4.     Згідно з наказом Державної служби статистики України «Про затвердження Переліку кодів органів державного управління для статистичних цілей» №247 від 10.08.2020 р. оновлено довідник:

·          Органи управління.

Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – поле Орган управління. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

5.     У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ додано нові довідники:

·          Показники форми 2JX;

·          Показники форми 2LX;

·          Взаємодія небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом (F124);

·          Вид прийняття готівки або платежу (F106);

·          Призначення платежу (F108);

·          Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F100);

·          Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F101);

·          Код ознаки операцій для фінансового моніторингу (D050);

·          Показники форми IR10;

·          Вид обтяжень, обмежень щодо володіння активами (H026);

·          Дані для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій (H027);

·          Показники форми IR11;

·          Код висновку рецензії (H028);

·          Показники форми IR12.

Довідники недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

6.     Оновлено довідник:

·          Вид страхування H011.

Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 15.09.2020 р.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

1.     Реалізовано створення Документа довільного формату (для подання сканкопій документів) (J1360102, F1360102), як підлеглого документа у пакеті, для форм:

J1303101      Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

J1303201      Заява на право оптової торгівлі (додаток)

J1303401      Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

F1303101      Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

F1303201      Заява на право оптової торгівлі (додаток)

F1303401      Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

2.     Додано контроль на кількість документів довільного формату у пакетах:

J1312603      Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

J1313203      СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1312603      Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

F1313203      СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

3.     Оновлено файл загальних типів даних common_types.xsd. Внесено зміни у тип поля Ознака доходу.

Звітність НФУ до НБУ

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.10.2020 р., період подання – щоквартально:

FM2JX001      Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

FM2HX001     Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

IR101001      Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001      Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

IR120001      Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна

FM2LX001      Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки  ризиків у сфері фінансового моніторингу

Зміни:

Оновлено форми:

IR780001      Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

LR101001      (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» та інших нормативних та внутрішніх документів додано нові форми.

Початок дії – з 01.07.2020 р., період подання – 9 Місяців:

FN2KD43         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FN3_1D01      Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

FN41KD43      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42KD43      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43KD43      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44KD43      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z43       Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7KDS43      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7KDZ43      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FND23S41       Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FND23Z41       Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FNDKRK01      Довідка про курсову різницю

FNFINB08       Форма №1-дс Баланс

FNFINR08       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FNFVKD01       Фактичні видатки

FNKD1024      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FNKD1524      Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FNKD1624      Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FNKD1724      Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FNKD1924      Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FNKD2024      Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FNKD2224      Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FNKD2624      Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FNUFKD01      Управлінська форма 3

FNDZFR08       Довідка про зміну фінансового результату

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Реалізовано обов’язковий контроль на заповнення графи 2 Найменування суб'єкта та графи 3 Код за ЄДРПОУ:

SM100204     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100913     Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923     Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM101103     Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ:

LR500001      (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR600001      (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

LR700001      Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR810001      (Фін.) Інформація про довірче товариство

LR820001      (Фін.) Інформація про довірених осіб довірчого товариства

LR830001      (Фін.) Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

LR900001      (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

LR101001      (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

LR110001      (Фін.) Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LR120001      (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

IR500001      Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR520001      Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового

IR530001      Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні

LRD00001      Дані про діяльність ломбарду

LRB00001      Дані про склад активів та пасивів ломбарду

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки – Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

 Первинні документи

Реєстр електронних документів/Реєстр податкових документів

Розширено функціонал експорту первинних документів за допомогою команди Експорт документа з підписами.

Експорт документа доступний у форматах XML та PDF.

За допомогою функції Експорт документа з підписами первинний документ з накладеними електронними підписами можливо зберегти у .P7S одним файлом, або окремими (файл документу та кожен підпис комплекту в окремому файлі з розширенням .P7S).

Для збереження документів у форматах XML та PDF, у вікні Експорт документа з підписами, можливо обрати один з необхідних варіантів:

·        Документ з підписами в одному файлі документ та підписи зберігаються у одному файлі з розширенням .P7S;

·        Документ та підписи окремими файлами файл документу та підписи з розширенням .P7S  зберігаються окремими файлами у архіві .ZIP.

Реєстр податкових документів

1.   Налаштовано збереження квитанції за допомогою кнопок Зберегти та Друк на вкладці Відправлено контрагенту у вікні відкритих документів Податкова накладна та Розрахунок коригування.

2.   Для документів Податкова накладна та Розрахунок коригування додано можливість вибору друку документа та квитанції при використанні функції «Друк в PDF» з Реєстру податкових документів, аналогічно функціоналу «Друк».

3.   Відкориговано механізм прийому та обробки документів, що були створені з використанням функцій «Створити нову копію для узгодження» або «Змінити для перевідправки».

 Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)

Відкориговано механізм автоматичного заповнення Довідок про зведені за добу підсумкові облікові дані … (J0210401, F0210401) за звітний календарний місяць для кількох акцизних складів одночасно.

  Зарплата

Звіти

1.     У розділі Розрахункові відомості додано звіт «Розгорнута відомість по перерахованим податкам». У звіті відображається інформація по загальній сумі нарахованих та перерахованих податків. Окремо відображені податки з авансу та з виплат у міжрозрахунковий період за такими видами оплат: Відпустка, Чорнобильська відпустка, Чорнобильська додаткова відпустка, Лікарняний лист ФСС, Лікарняний по догляду за дитиною.

2.     У розділі Кадровий облік – Документи по кадрам додано звіт PD013004 «Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю».

 


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.020-11.02.021.zip

Повернення до списку