Пн-Пт 09:30 — 17:30

Пакет обновления версии 11.02.016-11.02.017

07.07.2020

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.017

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.07.2020 № 434 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» оновлено довідники:

-     Бюджетний класифікатор;

-     Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

2.   Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 27.07.2020 р. Довідник підключено у формі Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів (J1312002, F1312002).

3.   Оновлено довідники:

-     Довідник УКТ ЗЕД (діючий);

-     Довідник УКТЗЕД та умовних кодів товару;

-     Довідник УКТЗЕД, умовних кодів товару та кодів послуг.

4.   Оновлено довідник Рейтинг надійності. Довідник використовується при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.08.2020 р., подання - за потреби:

J1311403      Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

J1411403      Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

J1413403      Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

J1313603      Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1413603      Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1413703      Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1311503      Ф.№1-РРОВ Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1411503      Ф.№2-РРОВ Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413503      Ф.№3-РРОВ Реєстраційне посвідчення

J1313803      Ф.№4-РРОВ Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413803      Ф.№5-РРОВ Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413903      Ф.№6-РРОВ Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1311303      Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

J1314804      Ф.№2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

J1414803      Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

J1316103      Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

J1316303      Ф.№3-ЦСО Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій

J1316403      Ф.№4-ЦСО Акт про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту

J1316503      Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій

F1311403      Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

F1411403      Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

F1413403      Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

F1313603      Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1413603      Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1413703      Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1311303      Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

F1314804      Ф.№2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

F1414803      Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

F1316103      Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

F1316303      Ф.№3-ЦСО Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій

F1316403      Ф.№4-ЦСО Акт про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту

F1316503      Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій

Форми доступні у розділі РРО - Реєстр документів РРО.

Зміни:

1.   Оновлено формат pdf для форм:

J1316602      Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

J1316701      Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

J1316801      Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій

J1316901      Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером

F1316602      Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316701      Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316801      Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій

F1316901      Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером

2.   Оновлено файл xsd для форми:

J1391801      Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Державна казначейська служба

Зміни:

1.   Додано контролі з формами F7MDS23, F7MDZ23, F7MMS23, F7MMZ23 при створенні форми 01.01.2020 р.:

FENERG03      Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

2.   Відкориговано зовнішній вигляд форми:

FDPLAN01      Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

LR700001      Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR400001      (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

CR110001      Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

IR200001      Дані про доходи та витрати страховика

IR730001      Дані про розміщення страхових резервів

IR760001      Дані про незавершене будівництво

IR750001      Дані про активи для представлення страхових резервів

IR770001      Дані про основні засоби

IR400001      Дані про показники діяльності зі страхування

IR600001      Дані про операції перестрахування

IR780001      Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

IR740001      Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR720001      Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

IR500001      Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR800001      Дані про достроково припинені договори страхування

CR800001      Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки

CR300001      Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

LR500001      (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

IR710001      Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика

LR101001      (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

Додано нові форми у зв’язку з оновленням відображення табличної частини форм, початок дії - з 01.07.2020 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU02004     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

MOU03004     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU04004     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU05004     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU08003     Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU09103     Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

MOU09203     Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

MOU09303     Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

Звіти за бланками попередньої версії останній раз подаються за період І Півріччя 2020 року.

Звіти за новою версією бланків перший раз подаються за період 9 Місяців 2020 року.

Зміни:

1.   Додано динамічний рядок для самостійного введення нових позицій у Розділі 2 після рядка 140:

MOU90301     Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

2.   Змінено розрахунок сумарних рядків на середнє арифметичне:

по графам 4 - 11 у формі

MOU07002     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

по графам 7 та 8 у формі

MOU03003     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

Додано нові рядки по графі 3:

-     КПКВ 2501030: КЕКВ 2240, 2730;

-     КПКВ 2501230: КЕКВ 2240,2730;

-     КПКВ 2501510: КЕКВ 2610;

-     КПКВ 2501520: КЕКВ 2730

у формах:

F2KD2515      Ф.№2кд Мін. праці

F7KD2514      Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. праці

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1.   Реалізовано контроль на тотожність показників з рядками 1000, 1000/2 та 1000/3 графи 4 форми UOP00309 для рядків 8.1, 8.3 та 8.5 графи 4 форми:

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства

при створенні у аналогічних періодах (І Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік).

2.   Додано контроль по рядку 3405 графи 3 у періодах І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців на рівність значення рядку 1165 графи 3 форми UOP10111 за І Квартал звітного року:

UOP30308      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ: IR400001, IR600001, IR740001, IR780001, IR800001, CR800001. Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

Єдиний внесок

Відновлено можливість очищення форм при заповненні Таблиці 1 та Таблиці 6 Додатка 4 (J3000412, F3000412). Функція доступна по команді головного меню Правка - Очистити.

 Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)

Доопрацьовано заповнення полів Початок звітної доби та Кінець звітної доби значеннями, що були обрані у вікні Дата виписки, при копіюванні звіту Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (J0210401, F0210401).

 Інтеграція

Доопрацьовано збереження вкладень у форматі CAdES за допомогою COM-методу GetAppendixSign.

 Адміністрування

Сертифікати

1.   Реалізовано можливість створювати заявки на отримання сертифікатів РРО, що використовуються для підписання розрахункових документів при роботі з програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО).

Також реалізовано можливість управління даними сертифікатів РРО (завантаження сертифікатів із сайту КНЕДП, зміна пароля секретного ключа, відкликання або заблокування сертифікатів тощо).

У модулі Сертифікати додано нові підрозділи:

-     Заявки на сертифікати РРО - підрозділ призначений для створення та зберігання заявок на отримання сертифікатів, що використовуються при роботі з ПРРО;

-     Встановлені сертифікати РРО - у таблиці підрозділу відображаються завантажені сертифікати, що використовуються у роботі з програмними РРО поточної установи.

У вікні майстра формування заявок можливо додати необхідну кількість заявок бажаного типу:

-     Печатка РРО;

-     Касир РРО;

-     Старший касир РРО.

2.   Реалізовано можливість встановлення коду розблокування захищеного носія при його цілковитому очищенні.

Зарплата

Звіти

Доопрацьовано формування звітів Табель обліку робочого часу (кольоровий - з годинам) та Табель обліку робочого часу (скорочений) за архівний період.

Мережевий варіант роботи

Оптимізовано механізм запуску утиліти ConnectionSetup, за умови, якщо у налаштуваннях служби ZvitGrp вказано некоректну IP-адресу серверу підключення користувацьких робочих місць.


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.016-11.02.017.zip

Повернення до списку