Пн-Пт 09:30 — 17:30

Пакет обновления версии 11.02.013-11.02.014

03.07.2020

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.014

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   У розділі Довідники - Загальні довідники додано нову групу довідників: НБУ. Довідники групи НБУ недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

2.   Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0500105     Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

F0500105     Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

Звітність НФУ до НБУ

Нові форми:

На виконання Закону України від 12.09.2019 р. № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» додано нові форми, початок дії - з 01.07.2020 р.:

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

IR300001     Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR600001     Дані про операції перестрахування

IR710001     Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика

IR720001     Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

IR730001     Дані про розміщення страхових резервів

IR740001     Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR750001     Дані про активи для представлення страхових резервів

IR760001     Дані про незавершене будівництво

IR770001     Дані про основні засоби

IR790001     Дані про капітал та заборгованість

IR780001     Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

IR800001     Дані про достроково припинені договори страхування

CR200001     Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300001     Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR400001     Дані про доходи та витрати кредитної спілки

CR500001     Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

CR600001     Дані про кредитну діяльність кредитної спілки

CR700001     Дані про кошти, залучені кредитною спілкою від юридичних осіб

CR800001     Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки

CR900001     Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR101001     Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

CR110001     Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

LR100001     Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001     Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR400001     Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR500001     Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR600001     Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR810001     Інформація про довірче товариство

LR820001     Інформація про довірених осіб довірчого товариства

LR830001     Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

LR900001     Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

LR101001     Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

LR110001     Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LR120001     Дані про великі ризики фінансової установи

LRB00001     Дані про склад активів та пасивів ломбарду

LRD00001     Дані про діяльність ломбарду

IR500001     Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR520001     Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового брокера

IR530001     Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні

FR000001     Дані фінансової звітності

Форми доступні у модулі Реєстр звітів.

Інша звітність

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року № 1716/5) додано нову форму, подання - за потреби:

PD801101     Форма 6. Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Форма доступна для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Реалізовано контролі на обов’язкове заповнення найменування суб’єкта та коду ЄДРПОУ по рядкам 1.1 та 2.1 у формах:

SM100305    Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505    Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603    Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703    Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804    Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100942    Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100963    Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972    Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101202    Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

2.   Обов'язкові контролі змінено на інформативні для рядків Інші:  

-     у графі 3 з даними графи 4 форми S3000309 та у графі 4 з даними графи 6 S3000109, створеної в попередньому періоді:

S3000109     Фінансовий план

-     у графі 3 з даними графи 4 форми S3000309 за аналогічний період минулого року та у графі 5 з даними графи 6 S3000109 в періоді Рік та графами 7 - 10 у відповідних кварталах, створеної в попередньому періоді:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

3.   Скасовано контролі по графам 3 та 4 з попереднім звітним періодом для Органів управління, в яких відбулися зміни (зменшення кількості підпорядкованих підприємств, ліквідація, реорганізація тощо):

S3000109     Фінансовий план

4.   Додано контроль на правильність значення дати у графі 5, залежно від звітного періоду, за умови, якщо графа 4 містить значення «так»:

SM100405    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Звітність

Реєстр звітів

Згідно з Законом України від 12.09.2019 р. № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» реалізовано можливість подання звітності до Національного банку України для небанківських фінансових установ (НФУ).

У модулі Реєстр звітів додано можливість створювати звіти НФУ, підписувати ЕП та відправляти їх на спеціальний ресурс Національного банку України, а також, здійснювати імпорт та експорт звітів у форматі XML.

Створення звітів НФУ виконується по команді Створити звіт. Бланки звітів доступні у вікні Створення звіту, у розділі Звітність НФУ до НБУ та відповідних підрозділах:

-     Страховики;

-     Кредитні спілки;

-     Фінансові компанії/Лізингодавці;

-     Ломбарди

-     Страховики та/або перестрахові брокери;

-     Загальна фінансова звітність.

Для відбору звітів НФУ у таблиці реєстру на панелі Одержувач необхідно обрати значення Звітність НФУ до НБУ (доступно за наявності відповідних звітів у реєстрі).

Подання звітності через спеціальний ресурс Національного банку потребує попередньої реєстрації користувача на цьому ресурсі.

Налаштування підключення до вебпорталу НБУ здійснюється за допомогою розділу: Адміністрування - Параметри системи - Налаштування API НБУ. У розділі, у відповідних полях, необхідно вказати логін та пароль від кабінету користувача на порталі НБУ.

Для підписання звітності НФУ, у розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис додано новий комплект підписів Звітність до НБУ:

-     Директор;

-     Бухгалтер;

-     Відповідальна особа.

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Налаштовано відбір документів у таблиці реєстру за допомогою панелі Фільтр при одночасному встановленні значення ЄДРПОУ контрагента та значення умовного ІПН.

2.   Відкориговано відображення документів у таблиці реєстру при відборі документів за значенням колонки Сума за допомогою фільтра на панелі інструментів при використанні СКБД Oracle.

3.   Налаштовано затвердження відправником редакції первинного документа, що була створена на боці контрагента, за умови, якщо у шаблоні первинного документа налаштовано перевірку відповідності імені відповідальної особи до імені у сертифікаті, яким підписується документ.

 Інтеграція

Реалізовано нові методи для роботи з вкладеннями первинних документів:

-     GetAppendixSign - за допомогою метода можливо виконувати збереження підписаних вкладень первинних документів або їх графічного зображення;

-     ClearAppendix - призначений для видалення вкладень первинних документів, які не підписані ЕП.

  Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)

Реалізовано можливість перенесення показників обсягів пального на кінець звітної доби за попередній звітний період на початок звітної доби у звітах:

-     J0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального;

-     F0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

Перенесення показників можливо здійснювати при створенні Довідки із самостійним способом заповнення (не використовується автоматичне заповнення Довідки показниками, знятими рівнемірами/витратомірами).

Перенесення даних здійснюється за допомогою нової програми обробки: Виконати додаткову програму обробки - Перенесення даних з попереднього звіту. Програма обробки доступна на вкладці Наступні дії у вікні відкритого звіту.

У формах Довідки (J0210401, F 0210401) додано поле розробника Дата попередньої Довідки, з якої необхідно перенести дані: ДД.ММ.РРРР (не друкується). У полі зазначається дата попереднього звіту, з якого буде виконуватись перенесення даних. Поле не друкується не експортується та не відправляється у контролюючі органи.

Для перенесення показників необхідно:

1)  заповнити дату попереднього звіту, з якого буде виконуватись перенесення даних, у полі Дата попередньої Довідки, з якої необхідно перенести дані: ДД.ММ.РРРР (не друкується);

2)  зазначити акцизний склад, для якого виконуватиметься перенесення даних, у полі Уніфікований номер акцизного складу;

3)  виконати додаткову програму обробки Перенесення даних з попереднього звіту.

 Адміністрування

Сертифікати

Додано команду Зашифрувати та зберегти на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа при формуванні Заявки (Z0200107) на продовження або перевидачу сертифіката. Команда доступна після генерації Заявки та секретного ключа. На виконання команди на диск зберігається файл Заявки у форматі .pcz. Збережена заявка може бути відправлена до КНЕДП за допомогою будь-якого поштового сервісу.

 


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.013-11.02.014.zip

Повернення до списку