Пн-Пт 09:30 — 17:30

Пакет обновления версии 11.02.011-11.02.012

17.06.2020

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.012

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Згідно з Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» оновлено довідники:

-     Довідник ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом;

-     Довідник підакцизних товарів.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нова форма:

Додано нову форму, подання за звітний податковий період 2019 р. до 01.07.2020 р.:

J0108401       Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (для господарських товариств з державною часткою у статутному капіталі)

Державна служба статистики

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

S0301011      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0301116      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

ФСС від нещасних випадків

Нова форма:

Початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - за потреби:

C0103503       Відомості про наслідки нещасного випадку (гострого професійного захворювання (отруєння) / аварії), що стався (сталося / сталася)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Підключено Довідник доходів та витрат у рядках 3270/01, 3270/03 форми:

S3000109      Фінансовий план

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

1.   Змінено розрахунок та контроль у графі 2 Таблиці 6.1 показника Середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника для Новостворених підприємств у попередньому звітному періоді, які відпрацювали неповний Рік:

MOU00109     Фінансовий план

2.   Відкориговано перенесення даних у Таблицю 6 розділ 8 у періоді IV Квартал та Рік із відповідної таблиці форми MOU00109 Фінансовий план:

MOU00309     Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Відкориговано перенесення даних у Таблицю 6 розділ 8 у періоді Рік із відповідної таблиці форми UOP00109 Фінансовий план:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Звітність

Єдиний внесок

Для зручності користувачів при виконанні друку у pdf реалізовано збереження сортування співробітників за ІПН, ПІБ та іншими видами сортування, які задаються користувачами у Таблиці 5 Додатка 4 (J3040512, F3040512) під час роботи з документами.

Для збереження сортування перед друком у pdf виконайте команду меню Файл - Зберегти сортування таблиці. Після чого оновіть поля (F5) та перерахуйте документ (F6).

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Реалізовано можливість створення документів:

-     Інформація аудитора про підприємство (Q2010001);

-     Інформація аудитора про юридичну особу (Q2020001).

Документи створюються за допомогою:

-     команди головного меню Файл - Створити інформацію аудитора;

-     команди контекстного меню Створити інформацію аудитора;

-     кнопки на панелі інструментів .

Для зручності користувачів у формах документів підключено новий довідник Класифікатор типів подій.

Для документів реалізовано можливість експорту, що здійснюється по виконанню команди головного меню програми Файл - Експорт - Експорт в форматі НКЦПФР - аудитор або команди контекстного меню Експорт в форматі НКЦПФР - аудитор. При експорті файл документа зберігається з іменем Report.xml.

Документи подаються та підписуються на сайті агента подання з іменем Report.xml.

Функція доступна за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - Аудитор.

2.   Реалізовано додаткові програми обробки:

-     Перенесення з попереднього року - перенесення даних з актуального звіту за попередній календарний рік;

-     Перенесення з попереднього періоду поточного року - перенесення даних актуального звіту за відповідний період поточного календарного року.

Програми обробки доступні для документів пакета, на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

Налаштовано відображення статусу Реєстрація зупинена при повторному отримані квитанції про зупинку реєстрації ПН/РК з причини наявності критеріїв оцінки ризиків СМКОР, відповідно до тексту отриманої квитанції.

Автоматична обробка документів

Відкориговано запуск Автоматичної обробки документів за умови одночасного налаштування комплектів підписів для ПН/РК у модулі Адміністрування - Параметри системи - Підпис та встановленій опції Використовувати у автоматичній обробці документів при налаштуванні підписів за чаркодом документа у модулі Первинні документи - Користувацькі налаштування комплектів підписів.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за травень 2020 р. - 100,3 %.

Допоміжні сервіси

На прохання користувачів закрито можливість здійснювати відправку у контролюючі органи та/або контрагентам документів, які переміщені до Корзини.

Корзина використовується для зберігання вилучених з обробки документів, що були створені помилково, відхилені при реєстрації, чернеток, дублюючих екземплярів тощо.


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.011-11.02.012.zip

Повернення до списку