Пн-Пт 09:30 — 17:30

Пакет обновления версии 11.02.010-11.02.011

02.06.2020

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.011

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено довідник КВЕД.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Змінено комплект підписів, що використовується при підписанні форм, на Довідки про зведені дані та обладнання АС:

J0210301       Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри

J0210601       Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

F0210301       Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри

F0210601       Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

Комплект підписів налаштовується у розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис - Довідки про зведені дані та обладнання АС.

Державна служба статистики

Зміни:

1.   Внесено зміни у формі:

S1615207     51-пас (2 рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті

2.   Оновлено довідник КВЕД для форми:

S0400410     1-ПЕ. Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

Облікові документи

Зміни:

Реалізовано можливість обирати значення з довідника Співробітники, а також автоматичне заповнення даними з Картки підприємства ПІБ фізичної особи-підприємця та його реєстраційного номеру облікової картки платника податків:

PD013004     Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, що використовує найману працю

Інша звітність

Нова форма:

Додано нову форму:

PD710101     ПОВІДОМЛЕННЯ про експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором

Форма доступна для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Додано контроль на обов’язкове заповнення назви статті, для якої існує введене значення:

S3000109     Фінансовий план

2.   Реалізовано можливість перенесення даних із форми UOP09103 через додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії:

SM100913     Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

3.   Реалізовано перенесення інформації по виконанню додаткової програми обробки Перенести планові показники та дані попередніх періодів лише для даних по заповненим позиціям:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

S3000109     Фінансовий план

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

1.   Оновлено назви граф попереднього періоду відповідно до назв рядків форми MOU20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах), S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах):

MOU06002     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Обов’язкові контролі змінено на інформаційні по графам 2 - 5 у розділах Витрати на оплату праці та Середньомісячні витрати на оплату праці керівника для форми, створеної у періоді 2020 рік:

MOU00109     Фінансовий план

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни:

Додано нові поля Назва установи та ЄДРПОУ:

N0100002     Форма БЗ 4-НАУКА

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

Для зручності користувачів у таблиці Реєстру первинних документів реалізовано відображення підсумкових значень колонок Сума, ПДВ та Сума без ПДВ з розділенням на розряди.

Автоматична обробка документів

1.   Додано можливість заповнення коду ЄДРПОУ контрагента при експорті вхідних документів у форматах PDF + підписи P7S або PDF з підписами. Також, для зручності аналізу експортованих документів, реалізовано можливість налаштувати збереження експортованих файлів у підпапках, назви яких відповідають ідентифікатору (ЄДРПОУ) контрагента.

У області налаштувань Автоматичний експорт документів після набуття фінального статусу розділу Обробка вхідних документів додано опції:

·     Додавати ідентифікатор (ЄДРПОУ, ІПН) контрагента в ім'я файлу - якщо опція встановлена, на початку імені файлу, що експортується, додаватиметься код ЄДРПОУ та, у разі наявності, ІПН контрагента. У випадку експорту типу PDF + підписи P7S, ЄДРПОУ та ІПН контрагента додається до імені кожного файлу у архіві та до імені архіву, що експортується.

·     Розбивати файли по папкам (ЄДРПОУ контрагента) - у каталозі, який обраний у полі Шлях, створюються підкаталоги з іменем, що є кодом ЄДРПОУ контрагента з експортованого первинного документа, файли, що експортуються, розміщуються у цих підкаталогах.

Опції активні та можуть бути застосовані до експорту тільки за умови, якщо обрано тип експорту PDF з підписами або PDF + підписи P7S.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

2.   Відкориговано відображення статусу первинних документів, що були імпортовані за допомогою модуля Автоматичної обробки документів та сервісу Універсальної автоматичної обробки.

Шаблони первинних документів

Оптимізовано відображення графічних зображень підписів/печаток у первинних документах згідно з налаштуваннями графічних полів IMGFIELD.

Довідники

Контрагенти

Налаштовано імпорт даних у довідник Контрагенти з формату DBF при використанні СКБД Oracle.

 Адміністрування

Параметри системи - Додаткові налаштування

Реалізовано можливість налаштовувати рівень протоколювання системних подій для запису до log-файлів.

Налаштування рівня логування подій здійснюється у новому пункті Додаткові налаштування.

Зверніть увагу! Для мережевого варіанта роботи налаштування рівня протоколювання здійснюється за допомогою утиліти ConnectionSetup.exe, запущеної з кореневого каталогу серверної частини. Налаштування знаходиться на вкладці Основні.

Зарплата

Звіти

Для звіту LSPERGOD «Особовий рахунок з розрахунковими листами по заданим рокам» додано можливість формувати звіт за період місяць.

 


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.010-11.02.011.zip

Повернення до списку