Пн-Пт 09:30 — 17:30

Пакет обновления версии 11.02.007-11.02.008

30.04.2020

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.008

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Реалізовано новий довідник Пункти навантаження/розвантаження. Довідник заповнюється користувачем та підключений до граф форм:

J1304901      Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними;

F1304901     Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними.

Також, довідник доступний у модулі програми Довідники - Загальні довідники - Акциз.

2.   Оновлено Довідник податкових пільг станом на 02.04.2020 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

-   Довідник № 98/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

-   Довідник № 98/2 інших податкових пільг.

3.   Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.05.2020 р., подання - за потреби:

J1314302      Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

J1314402      Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

J1318201      Звіт про використання марок акцизного податку

F1314302     Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1314402     Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1318201     Звіт про використання марок акцизного податку

Державна служба статистики

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.06.2020 р.; період подання - щомісячно з липня по грудень:

S2703009     37-сг.  Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Для форми:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

·     змінено на інформаційний контроль по рядку 8021 графи 3;

·     змінено на інформаційний обов’язковий контроль по рядку 8022 графи 3;

·     до контролю консолідованого звіту додано форми SS100152 (SS100153), SS100252 (SS100253).

2.   Реалізовано можливість перенесення даних із форми UOP02004 через додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії:

SM100204     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

3.   Реалізовано автозаповнення періоду «квартал» при виборі типу «Звітний»:

FRZVIT01      Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

4.   Реалізовано обов'язковий контроль на значення рядка 1201 у формах:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

S3000109     Фінансовий план

5.   Скасовано контроль з попереднім періодом за умови, якщо в пакеті є форма SS104008 або SS104054 та у цій формі значення рядків 4005 та/або 4010 та/або 4090 граф 3-10 не дорівнює «0»:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

SS100113     Ф1. Баланс

SS100153     Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100213     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100253     Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

SS110012     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS100309     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS100453     Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS105007     Ф5. Примітки до річної звітності

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

6.   Реалізовано інформаційні контролі по рядках 3405 та 3415 графи 3 з даними форми SS100153:

SS100453     Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Додано новий рядок 055 Цільове фінансування у формі:

EV002503       Додаток №17. Розшифpовка Iншi поточнi зобов'язання (р. 1690 ф.1)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Додано новий рядок 095 «короткострокові кредити банків (1600)» у формі:

MOU90301     Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.04.2020 р., подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

FOZ24D05      Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Додано новий рядок EBITDA. Реалізовано його автоматичне заповнення по графам 1 і 2 з форми UOP00309. Якщо форма UOP00309 у звітному періоді відсутня, а рядок EBITDA не заповнено, виводиться попередження «Поле EBITDA обов'язкове для заповнення»:

UOP90901      Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зверніть увагу! КМДА змінено адресу прямого з’єднання з сервером обміну документами та квитанціями на:

http: //185.185.253.240/GateWebService/gate.asmx

Для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації, обов’язково переконайтеся у наявності доступу до цієї адреси!

Зміни:

Обов’язкові контролі змінені на інформаційні:

KM100213      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

для всіх рядків графи 4 контролі на рівність значень з графою 3 форми KM100213 за аналогічний період минулого року;

KM104008      Ф4. Звіт про власний капітал

для граф 3 - 11 рядка 4000:

-     контролі на рівність значень з формою KM100113 за минулий рік (річного пакету);

-     контролі на рівність значень з формою KM104008 за минулий рік (річного пакету).

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Звітність

Єдиний внесок

1.   У документі Перелік таблиць звіту (J3000412) налаштовано автоматичне оновлення відповідних відміток у графі Відмітка про подання при видаленні таблиць пакету Додаток 4 (J3000412).

2.   Реалізовано автоматичне заповнення рядків Розділу ІІ Додатку 4 (J3000412) Таблиці 2 (J3040212).

Реєстр звітів

Налаштовано відображення номеру порції у таблиці реєстру після формування/редагування документа «Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (J0500105) при відключеній опції Правка - Автоматичний розрахунок.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Для компаній з управління активами реалізовано можливість створювати звіти для пайових інвестиційних фондів (ПІФ). Функція доступна за наявності ліцензії на модуль Фінансова звітність за МСФЗ, до якої додано коди ЄДРІСІ ПІФ.

У вікні Створення звіту відображається додаткове поле ПІФ, у якому можливо обрати код ПІФ, для якого створюється звіт. У разі створення звітності безпосередньо для компанії з управління активами необхідно обрати значення власна установа.

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Додано відображення загальної суми по кожній колонці реєстру:

·     Обсяг (ставка 20%)

·     Обсяг (ставка 7%)

·     Обсяг (код ставки 901)

·     Обсяг (код ставки 902)

·     Обсяг (код ставки 903)

·     ПДВ 7%

·     ПДВ 20%

За замовчуванням поля приховані. Щоб відобразити/приховати поля скористайтеся Конфігуратором таблиці, натиснувши на панелі інструментів кнопку .

2.   Відкориговано відображення документів у таблиці розділу та експорт у форматі Excel при відборі документів за параметром Платник ПДВ за допомогою панелі Фільтр або фільтру панелі інструментів.

3.   Налаштовано відображення вкладки Зв’язані документи для ПН/РК на СКБД Oracle.

Реєстр документів довільних форматів

Реалізовано можливість заповнення теми та короткого змісту листа при відправленні файлів. На виконання команди Відправити, після вибору адресата, відкривається вікно Дані листа, в якому в однойменних полях вказується тема та короткий зміст листа. Якщо поля не заповнено, за замовчуванням виводяться значення «Електронний документ M.E.Doc».

Інформація про одержувача, тема та зміст відправленого листа відображаються на вкладці Відправлено.

Вказані значення теми та змісту листа також відображаються у вхідній пошті отримувача.

Шаблони первинних документів

1.   Додано шаблони первинних документів:

·     Зворотна накладна 1С (ціна з ПДВ) (1СZN);

·     Зворотна накладна 1С (ціна без ПДВ) (1СZN0);

·     Зворотна накладна 1С  (без ПДВ) (1СZNB).

·     Повернення постачальнику 1С (ціна з ПДВ) (РР1С);

·     Повернення постачальнику 1С (ціна без ПДВ) (РР1С0);

·     Повернення постачальнику 1С (без ПДВ) (РР1СВ).

2.   Відкориговано відображення підписів на вхідних первинних документах, у яких отримувач та відправник мають однакові коди ЄДРПОУ (філія та головна установа).

3.   Налаштовано коректне відображення графічних зображень підписів у документах, які були створені за власним опублікованим шаблоном та затверджені отримувачем.

Автоматична обробка документів

Налаштовано підписання документів сертифікатами, що відповідають ПІБ підписанта, при відправці первинних документів автообробником, за умови встановлення параметра системи Перевіряти ПІБ відповідальної особи у документі з ПІБ сертифікату для первинних документів та налаштованому комплекті підписів у розділі Користувацькі налаштування комплектів підписів.

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)

1.   Реалізовано автоматичне заповнення граф Початок звітної доби та Кінець звітної доби при створенні з самостійним заповненням «Довідки про зведені за добу підсумкові дані …» (J0210401, F0210401).

2.   Налаштовано роботу фільтру панелі інструментів при одночасному відборі документів за значеннями колонки Примірник та значеннями колонок таблиці, що містять дати.

 Інтеграція

Для метода AddAppendix реалізовано можливість додавати вкладення, що зберігаються у локальному каталозі комп’ютера, з якого запускається метод.

Адміністрування

Параметри системи

Для гарантованої доставки звітів до контролюючих органів та отримання квитанцій на них за замовчуванням увімкнено використання прямого з’єднання. Для користувачів, у яких опцію з використання прямого з'єднання було відключено, після встановлення оновлення у розділі Адміністрування - Параметри системи - Звітність буде автоматично встановлено позначку Пряме з'єднання.

Сертифікати - Заявки на сертифікат

Доопрацьовано механізм формування заявок при отриманні нових сертифікатів, а також їх продовженні та перевидачі.

Реалізовано створення універсальної заявки на одночасне формування сертифікатів підписання та шифрування.

У вікні формування заявок на нові сертифікати додано колонку Сертифікат. При встановленні відмітки у колонці буде сформовано універсальну заявку.

Планувальник завдань

Змінено алгоритм опрацювання протермінованих завдань.

Додано опцію Не виконувати задачі з вичерпаним терміном запуску, більше ніж: ___ (хв) з можливістю встановити граничний термін запуску завдання.

Якщо опція встановлена, при обробці завдань, які з будь-яких причин не були виконані за розкладом, виконується перевірка встановленого терміну запуску та запланованого часу запуску завдання. Якщо завдання було протерміноване на вказане у параметрі значення (або більше), йому присвоюється статус «помилка», завдання не виконується. Для протермінованих періодичних завдань наступне завдання буде виконуватися згідно зі створеним розкладом.

У полі можна вказати термін запуску від 1 до 1380 хвилин (23 години).

Резервне копіювання

Відкориговано сортування записів резервних копій у таблиці модуля за розміром файлу.

Журнал подій

Реалізовано можливість збереження інформації про подію Створення нового підприємства.

Майстер перенесення організації у веб-сервіс СОТА

Оптимізовано швидкодію передачі документів у веб-сервіс СОТА.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за березень 2020 р. - 100,8 %.

Звіти

1.   Додано звіт PKO Прибутковий касовий ордер у розділ Банк та каса.

2.   Додано параметри Не відображати звільнених працівників та Дата складання для звіту PVZ Платіжна відомість на виплату зарплати.

3.   Реалізовано автоматичне заповнення графи 14 таблиці 7 звіту ЄСВ, за умови заповненого розділу Спецстаж в особовій картці працівника.

Експорт та імпорт даних

1.   Реалізовано імпорт даних із формату DBF та ТХТ у Реєстр виданих та отриманих податкових накладних для поля Касовий метод.

2.   Реалізовано експорт у форматі НКЦПФР, починаючи с 01.07.2019 р., для форми:

S0110012     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.007-11.02.008.zip

Повернення до списку