Пн-Пт 09:30 — 17:30

Пакет обновления версии 11.02.004-11.02.005

13.03.2020

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.005

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 30 від 29.01.2020 р. «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» додано нові форми, подання - за потреби:

J1300405     Запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 1-ЗДР.

J1400405     Довідка з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ДР.

J1301704     Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість. Форма N 1-ЗВР.

J1401704     Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ВР.

J1310108     Реєстраційна заява платника податку на додану вартість. Форма № 1-ПДВ.

F1300405     Запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 1-ЗДР.

F1400405     Довідка з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ДР.

F1301704     Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість. Форма N 1-ЗВР.

F1401704     Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ВР.

F1310108     Реєстраційна заява платника податку на додану вартість. Форма № 1-ПДВ.

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги і довідки у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕА ПДВ.

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (J1310108, F1310108) доступна у розділі Реєстр звітів.

2.   Додано нові форми:

J1402201     Повідомлення

F1402201     Повідомлення

Повідомлення може надходити при порушенні термінів розгляду комісією ДПС документів: «Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку» (J1314901, F1314901) або «Скарга на рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (J1313203, F1313203).

Отримані повідомлення доступні у розділі Реєстр звітів.

Зміни:

1.   Для форм:

J0200121       Податкова декларація з ПДВ

F0200121      Податкова декларація з ПДВ

реалізовано заповнення полів «телефон» та «факс» при формуванні документа на основі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

2.   Оновлено електронні формати форм:

J1404602       ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального

F1404602      ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального

ЄСВ

Зміни:

Додано нові контролі у таблицях Додатка 4:

J3040112     Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

F3040112     Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

J3040512     Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F3040512     Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J3040612     Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F3040612     Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

Державна казначейська служба

Нові форми:

Згідно з проектом змін до наказу Міністерства фінансів України № 1407 від 24.12.2012 р. «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - щомісячно, Рік:

FAKTPR03     Акт придбання матеріальних цінностей

FDNYNF03    Довідка про надходження у натуральній формі

FDOPIV05     Довідка про операції в іноземній валюті

FDOPNV02    Довідка про операції в національній валюті

FMER0004    Мережа (місцевий бюджет)

FMERD002    Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRES0003     Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (місцевий бюджет)

FRMER002    Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FROZVA04     Розподіл відкритих асигнувань

FRPPP002     Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів

FRPSP003     Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FRPZK003     Розподіл показників зведених кошторисів

FRPZP003     Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRPZV002     Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів

FRZPA003     Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRZRP003     Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів

FRZSS004     Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

FRZZA003     Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FZABIV03      Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською службою України

FZDVIV03      Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті

FZNNBR02    Заявка на видачу готівки (небюджетні рахунки клієнтів)

FZNR0005     Заявка на видачу готівки

FZPS0004     Зведення показників спеціального фонду

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

S0100253     Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100453     Ф3к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0100463     Ф3-кн. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

S0104054     Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал

Зміни:

Оновлено властивості форми:

S0100153     Ф1. Консолідований баланс

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:

1.  На виконання наказу Державної служби статистики України № 259 від 31.07.2019 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально:

SS301116     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» у пакеті PROZVI01 додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально, Рік:

SS100153     Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100253     Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

SS100453     Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104054     Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал

Зміни:

1.   Замінено на необов'язкові контролі по графам 5, 8, 11, 13 у формі:

SM100933     Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

2.   Змінено контроль графи 4 у формі:

SD300201      Додаток 2

якщо у періоді є форма SS104008, у якій заповнене хоча б одне із полів у рядках 4005, 4010, 4090, не виконується контроль на рівність графи 4 форми SD300201 даним форми S3000309 за минулий період.

3.   Реалізовано заповнення графи 6 з одним знаком після коми у формі:

SM100305     Додаток.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

MK104008    Ф4. Звіт про власний капітал

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нова форма:

На виконання наказу Державної служби статистики України № 259 від 31.07.2019 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально:

MOU31116    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Зміни:

1.   Реалізовано обов'язкові контролі з формою MOU00309 для рядків 1.1, 1.2 граф 4, 7, 10, 13, 16, 19 у формі:

MOU04003     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Відкориговано заокруглення по Таблиці 6.1 при розрахунку Середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника у формі:

MOU00309     Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нова форма:

На виконання наказу Державної служби статистики України № 259 від 31.07.2019 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально:

UOP31116    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Зміни:

Відкориговано заокруглення по Таблиці 6.1 при розрахунку Середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника у формі:

UOP00309     Показники виконання фінансового плану

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

1.   Обов'язкові контролі змінено на інформативні для граф 3 - 6 рядка 080

·   у пакеті KMDAGM01 для форми:

KMM30308    Звіт про виконання фінансового плану підприємства

·   у пакеті KMDAGV02 для форми:

KM300308    Звіт про виконання фінансового плану підприємства

2.   Обов'язкові контролі змінено на інформативні для граф 3, 4, 14, 15 рядка 260 у формі:

KM105007     Ф5. Примітки до річної звітності

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Реалізовано можливість змінювати ім’я файлу після додавання його у документ із вкладеннями різних форматів. Документ із вкладеннями створюється за допомогою команди Створити - Документ довільного формату.

2.   Для підписаного документа із вкладеннями різних форматів реалізовано можливість збереження файлів вкладень без підписів. Зберегти вкладення без підписів можна, натиснувши лівою кнопкою миші на назві файлу на вкладці Вкладення, після чого обрати опцію Документ без підписів.

3.   Відкориговано відображення статусу від’ємної РК, що була відправлена контрагенту після реєстрації у ЄРПН, у випадку, якщо контрагент вже отримав таку РК із ЄРПН.

4.   Налаштовано експорт таблиці реєстру у форматі Excel при відборі записів за значенням колонки Створено/Отримано за допомогою фільтра панелі інструментів.

  Довідники

Контрагенти

Доопрацьовано відображення назви підприємства-контрагента у ЄДК при виконанні перевірки ПН.

 Адміністрування

Управління ролями

1.   Доопрацьовано механізм налаштування доступу до довідника Господарські одиниці/Акцизні склади. Доступ до довідника встановлюється у розділі Довідники, незалежно від налаштувань доступу до розділів РРО та Облік акцизного податку.

2.   Відкориговано доступ до роботи з модулем Реєстр ТТН (спирт, алкоголь) згідно з налаштуваннями ролі користувача.

Журнал подій

Додано фільтр відображення подій по датам у розділі Журнал. За допомогою фільтра можливо відібрати події, обравши певний період часу: За період або На дату. За замовчуванням у фільтрі встановлено відображення подій на поточну дату.

Резервне копіювання

Налаштовано збереження заданої кількості резервних копій залежно від типу: одного або обраних підприємств (ZBK) та резервної копії всієї бази (ZBF), при використанні параметра Зберігати тільки … у розділі Адміністрування - Параметри системи - Резервне копіювання.

 Інформер

У Блог Бухгалтера додано новий розділ РРО.

У розділі користувачі можуть отримати корисну інформацію щодо правил реєстрації, особливостей застосування та специфіки роботи з реєстраторами розрахункових операцій.

 Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за лютий 2020 р. - 99,7 %.

Налаштування

Для виду оплати Аванс додано показник Визначення необхідності округлення суми розрахунку до грн. (збільшення) (розраховано 157,55, записується 158,00). Для застосування вказаного способу округлення необхідно перейти у розділ Налаштування - Види оплат - Аванс - Додаткові показники та обрати даний показник.


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.004-11.02.005.zip

Повернення до списку