Пн-Пт 09:30 — 17:30

Пакет обновления версии 10.01.206-10.01.207

Пакет обновления версии 10.01.206-10.01.207

17.12.2017

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.207

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Додано новий код у довідник КПКВ:

0411180         Проведення ремонту, реконструкції, облаштування приміщень, створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем, придбання техніки, меблів, іншого обладнання, устаткування та інвентаря, їх зберігання в рамках здійснення комплексної реформи державного управління

2.   Створено новий довідник Тип пального. Довідник підключений до колонки 6 таблиці 1 форми J0303602 Податкова декларація з транспортного податку.

НОВІ ФОРМИ

Державна фіскальна служба

1.    Додано нові форми (початок подання з 01.01.2018):

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19 Червня  2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку»:

J0103803       Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

J0138103     Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

F0103404      (Для I та II гр.) Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 592 «Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України»:

J0109102     Спрощена податкова декларація

J0109202       Спрощена податкова декларація (с/г)

Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772 «Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва»:

J0303307     Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва

2.   На виконання наказу МФУ від 10.04.2015 №415 «Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку» у редакції наказу МФУ від 27.06.2017 р. №595 додано нову форму:

J0303602       Податкова декларація з транспортного податку

3.   На виконання наказу МФУ №556 від 06.06.2017 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859» додано нові форми:

F0100110     ( ФОП ) Податкова декларація про майновий стан і доходи

F0111210      Дод.Ф1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

F0111410      Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

F0100210      ( ФО ) Податкова декларація про майновий стан і доходи

F0121210     Дод.Ф1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

F0121410     Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

4.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497 «Про затвердження форми Інформації суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (ріелтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)» додано нову форму:

J0500602       Інформація суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості...

F0500602     Інформація суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості...

Державна казначейська служба

FZKZAG20       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZKSPZ20     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

НААН

U2UKD36        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD36    (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL36     (УААН) Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD36    (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL36     (УААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U43UKD36    (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD36    (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS36    (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ36    (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Міністерство культури

K2KD36           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD36     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD36     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD36     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD36     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD136     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S36     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z36     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS36       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ36       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KRD09017    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KRD10017    Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KRD11017    Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KRD12017    Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

KRD13017    Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

KRD14017    Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

KRD15017    Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

KRD16017    Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KRD17017    Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KRD18017    Додаток 18 Довідка про депозитні операції

KRD19017    Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KRD20017    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

KRD21017    Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KRD22017    Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KRD23S17    Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD23Z17     Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD24017    Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

KRD25S27    Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD25Z27     Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD26S17    Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD26Z17     Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD27017    Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

KRD28017    Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Державна служба статистики

S0401112     11-ОЗ. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію

S0200309      2-Б. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

S2000906      9-нк. Звіт про діяльність театру

S2703112      6-сільрада. Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

ДСЗУ

C0303101      Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Міністерство соціальної політики

P2KD36           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P4_1KD36     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD36      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD36     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P43KD136      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

P4_4KD36     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P7KD1Z36      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS36       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ36         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PRD09017    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PRD10017      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PRD13017    Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

PRD14017      Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

PRD15017    Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

PRD16017      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PRD17017    Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PRD18017      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

PRD19017    Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

PRD20017    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

PRD21017    Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

PRD22017    Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PRD23S17    Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD23Z17     Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD24017    Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

PRD25S27    Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD25Z27     Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD26S17    Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD27017    Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

PRD28017    Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PRD12017    Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

PRD26Z17     Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

Оновлено електронні формати форм:

J0602006       Податкова декларація з плати за землю

F0602006     Податкова декларація з плати за землю

F1401801     Відповідь на запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб

ДФС (бюджет)

FS2KD35       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD35      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD35      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD35      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD35      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z33     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDS33     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDZ33     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSD33S26     Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD33Z26     Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSDKRK01     Довідка про курсову різницю

FSFINB01     Форма №1-дс Баланс

FSFINR01     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFVK001     Фактичні видатки

FSKD1412     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSKD1812     Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSKD2412     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSKD2512     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSKD2612     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD2812     Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

FSKD2912     Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSKD3012     Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSKD3212     Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

Державна казначейська служба

FDK0SH01    Довідка про зміни до кошторису

FDPPL001     Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів

FK0SHT12     Кошторис

FK0SHT14      Зведений кошторис

FK0SHT22     Тимчасовий кошторис

FK0SHT24     Тимчасовий зведений кошторис

FPLAN011     План використання бюджетних коштів

FPLAN012     Помісячний план використання бюджетних коштів

FPLANK11     План надання кредитів із загального фонду бюджету

FPLANZ12     Зведений помісячний план використання бюджетних коштів

FMER0003    Мережа (місцевий бюджет)

N0101013    Зведення показників спеціального фонду кошторису

Єдине вікно

S0100113     Ф1. Баланс

S0100213      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0110011      1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

S0111003      1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

S0111003      1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

S0100309      Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

S0103353      Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

S0104008      Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007      Ф5. Примітки до річної звітності

S0106005      Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

S0200202      Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форм Ф1-Ф6)

S0200702      Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1-м, 2-м)

S0200802      Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1-мс, 2-мс)

Державна служба статистики

1.    Внесено зміни у форми:

S2204006      85-к. Звіт дошкільного навчального закладу

S1402004      1-ОТ. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо

S1100209      2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

S2702511      21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

2.   Переміщено у розділ Державна служба статистики -- інше:

S1391101      Заявка про реєстрацію електронного цифрового підпису

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

У групі Інші (вікно Створення звіту) додано нові шаблони документів:

PD010201      Накладна

PD010202      (припарк. авто) Накладна

PD010203      Накладна

PD010211      Накладна

 Звітність

Реєстр звітів

Внесено зміни у відображення переліку форм у вікні Створення звіту.

Назву групи Первинні документи змінено на Облікові документи.

Зверніть увагу. Переформовано вміст розділів Облікові документи та Інша звітність. З розділів вилучені документи, що втратили актуальність.

Довідки про складові заробітної плати до Державних органів доступні в розділі Інша звітність - Довідки.

Певні документи (рахунки-фактури, акти тощо) тепер доступні у модулі Первинні документи - Реєстр первинних документів.

 Адміністрування

Сертифікати

1.    Реалізовано підтримку нового формату сертифікатів АЦСК ІДД ДФС для ФОП, що не містять інформацію про код ЄДРПОУ.

2.    Оптимізована робота з захищеними носіями.

 Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за листопад 2017 р. - 100,9%.

Налаштування

1.   В довіднику мінімальної заробітної плати додано поле Погодинний розмір.

2.   В довідник Свята додано новий запис Різдво Христове (25.12.2017).

Для коректного розрахунку планового робочого часу необхідно оновити графіки за таким шляхом: Адміністрування - Налаштування - Графіки - Плановий робочий час натиснути кнопки Оновити показники планового робочого часу - Зберегти.

Розрахункова відомість

Виправлено роботу фільтру.

Звіти

Реалізовано звіт Розрахункова відомість нарахувань та утримань з загальної суми доходу.

ПРИЙОМ ТА ОБРОБКА ПОШТИ

Доопрацьовано процедуру збереження та обробки документів, що отримані по поштовому з'єднанню.

У каталозі incoming додано папку Mail. Під час прийому пошти у папці Mail створюється каталог назва, якого відповідає поштовій скриньці, що вказана у модулі Адміністрування - Параметри системи - Електронна пошта - поле Адреса. У цьому каталозі зберігаються документи, отримані по поштовому з'єднанню.Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.10.01.206-10.01.207.zip

Возврат к списку