Пн-Пт 09:30 — 17:30

ЛІГА:ЗАКОН ЮРИСТУ

07.06.2021 1. Податкові перевірки у 2021 році: захист бізнесу
Нагадаймо також, що у зв'язку з набуттям чинності окремими положеннями Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" від 16.01.2020 р. № 466-IX з травня 2020 р. унесено зміни до порядку проведення податкових перевірок та оформлення їх результатів (доповнено перелік підстав для проведення перевірок; змінено перелік інформації, що має містити податкове повідомлення-рішення (далі – ППР); запроваджено оновлений порядок розгляду заперечень на акт перевірки тощо). Крім того, наказом ДПСУ від 25.02.2021 р. № 244 затверджено нові Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та документування виявлених порушень.

Ці зміни мають переважно уточнюючий та удосконалюючий характер, що певним чином посилює процесуальні можливості для платника податків доводити правомірність своїх дій, проте суттєвим чином не змінює порядку проведення податкових перевірок загалом.

З'явилися нові підстави для недопуску перевіряючих до податкових перевірок, однак платнику ПДВ необхідно враховувати додаткові суттєві ризики. Бачення особливостей юридичного захисту бізнесу в разі податкових перевірок у 2021 році читайте в матеріалі видання ЮРИСТ&ЗАКОН від 27.05.2021

2. ВС: незабезпечення дистанційної роботи є поважною причиною для звільнення

Частиною першою статті 38 КЗпП України визначено, що працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, що підтверджено медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору (частина третя статті 38 КЗпП України).

У зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) за погодженням між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом для працівника може бути встановлено гнучкий режим робочого часу на визначений строк або безстроково як під час прийняття на роботу, так і згодом. На час загрози поширення епідемії умову про дистанційну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого часу може бути встановлено в наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу без обов'язкового укладення у письмовій формі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу.

3. Майнові права інтелектуальної власності, передані в управління організації колективного управління, не є майном такої організації

Колективне управління майновими правами не тягне виникнення в організації колективного управління права власності, а, відповідно, й здійснення з власної волі, незалежно від волі інших осіб володіння, користування, розпорядження відповідними об'єктами інтелектуальної власності (майновими правами на них).

Суди мають враховувати наявність транспортних обмежень на період карантину, відсутність реального забезпечення дистанційною (надомною) роботою та дійшов правильного висновку, що і ці проблеми можуть вважатися поважними причинами для причин звільнення за власним бажанням.

4. Щодо визнання електронного листа електронним документом

Роздруківка електронного листування не може вважатись електронним документом (копіями електронних документів) в розумінні ч. 1 ст. 5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", відповідно до якої електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Зокрема, електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, що використовується для ідентифікації автора та/або підписування електронного документа іншим суб'єктами електронного документообігу. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.

5. Щодо підстав для зменшення розміру аліментів

Перебування на утриманні непрацездатних батьків не є достатньою підставою для зменшення розміру аліментів без підтвердження погіршення майнового стану платника аліментів.Повернення до списку