Пн-Пт 09:30 — 17:30

ЛІГА:ЗАКОН КЕРІВНИКОВІ

31.05.2021

1. Електронні трудові книжки: Закон набуває чинності

Закон № 1217-IX щодо ведення обліку трудової діяльності працівників в електронній формі набуде чинності з 10 червня 2021 року, але у роботодавців буде ще п'ять років для оцифрування обліку трудової діяльності.

У Пенсійному фонді зазначили, що скан-копії документів повинні відповідати таким вимогам:

·        скановані копії виготовляються з оригіналів трудової книжки та документів про стаж;

·        скан-копія повинна бути кольорова;

·        сканувати необхідно усі заповнені сторінки трудової книжки в хронологічному порядку (незаповнені сторінки трудової книжки (вкладиша) сканувати не потрібно);

·        скан-копія має бути чітка та читабельна;

·        відскановані документи необхідно зберігати у форматих jpg або pdf;

·        розмір кожного файла не має перевищувати 1 мб;

назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

2. Чи виникає дохід у ФОП платника ЄП при отриманні майна в безоплатне користування за договором позички

При отриманні майна у безоплатне користування за договором позички до суми доходу фізичної особи - підприємця платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду послуг з урахуванням звичайних цін.

Відповідно до ст. 827 Цивільного кодексу за договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними.

До договору позички застосовуються положення глави 58 ЦК, якою регулюються відносини найму (оренди) майна.

Згідно з п.п. 14.1.203 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу продаж результатів робіт (послуг) - це будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об'єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг).

Тобто з метою оподаткування для платника податку - користувача операція з отримання майна у безоплатне користування за договором позички розглядається як безоплатне отримання послуг. При цьому слід враховувати положення п. 4 ст. 632 ЦК, відповідно до якого якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

Пунктом 292.1 ст. 292 ПК визначено, що доходом фізичної особи - підприємця платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПК. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку (п. 292.3 ст. 292 ПК).

3. Реєстрація та супровід ІТ-бізнесу в Україні

Державна податкова служба в консультації № 1292/ІПК/99-00-21-03-02-06 розповіла про порядок визначення бази оподаткування ПДВ у разі здійснення операцій з постачання послуг оренди.

Під ринковою ціною розуміють ціну, за якою товари (роботи, послуги) передають іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх одержати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.

Ринок товарів (робіт, послуг) – сфера обігу товарів (робіт, послуг), яку визначають виходячи з можливості покупця (продавця) без значних додаткових витрат придбати (реалізувати) товар (роботи, послуги) на найближчій для покупця (продавця) території.

Отже, норми ПКУ (не враховуючи норми для окремих (специфічних) видів операцій):

·        визначають, що база оподаткування ПДВ операцій із постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче за звичайні ціни, що відповідають ринковим;

·        установлюють низку обов'язкових умов відповідності ціни постачання (договірної ціни) ринковій ціні, однією з яких є володіння сторонами достатньою інформацією про ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах;

·        передбачають можливість доведення невідповідності рівню ринкових цін договірної ціни.Повернення до списку