Пн-Пт 09:30 — 17:30

ЛІГА:ЗАКОН БУХГАЛТЕРУ НОВИНИ ТИЖНЯ

ЛІГА:ЗАКОН БУХГАЛТЕРУ НОВИНИ ТИЖНЯ

13.09.2021 1. Знову зміни в розрахунку середньої зарплати
Ще й року не минуло відтоді, як Кабмін досить істотно оновив Порядок № 100, додавши клопоту бухгалтерам під час нарахування відпускних працівникам. Зміни були досить резонансними, адже нова редакція Порядку містила положення з досить неоднозначними формулюваннями. Тож, очевидно, зважаючи на цей резонанс, Кабмін вирішив "вдосконалити" згаданий нормативно-правовий акт, затвердивши нові зміни постановою № 917. Ці зміни набувають чинності вже з дня опублікування постанови, тобто з 04.09.2021 р. Але чого варте це вдосконалення – з'ясуймо у коментарях видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН.
2. Новий стандарт ДСТУ 4163:2020: зміни в оформленні документів
З 1 вересня 2021 року діє новий ДСТУ 4163:2020, який стосується порядку оформлення документів. Цей стандарт прийнято на заміну раніше чинного аналогічного ДСТУ 4163:2003.
У п.1.1 ДСТУ 4163:2020 вказано, що він поширюється на такі документи:
• організаційні - положення, статути, посадові інструкції, штатні розписи тощо;
• розпорядчі - постанови, рішення, накази, розпорядження;
• інформаційно-аналітичні - акти, довідки, доповідні записки, пояснювальні записки, службові листи тощо.

При цьому ДСТУ 4163:2020 поширюється на документа незалежно від носія інформації, тобто як в електронній, так і в паперовій формі. І це стосується як документів органів державної влади, так і документів установ, підприємств, організацій та інших юридичних осіб незалежно від їхнього функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності та форми власності.

Звичайно слід зазначити, що ДСТУ 4163:2020 не є нормативно-правовим актом з огляду на наступне.
У ст. 117 Конституції України визначено, що нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.
Положенням № 731 визначено, що «державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, які містять одну або більше норм, що зачіпають права, свободи, законні інтереси і стосуються обов’язків громадян та юридичних осіб, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації, або мають міжвідомчий характер, тобто є обов’язковими для інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб, що не належать до сфери управління суб’єкта нормотворення».
Однак національні та регіональні стандарти на державну реєстрацію не подаються (пп. "е" п. 5 Положення № 731). Отже ДСТУ 4163:2020 не можна вважати нормативно-правовим документом, який має бути обов’язковим до виконання всіх суб’єктів господарювання. Та чи дозволяє це ігнорувати вимоги цього стандарту?
Щоб відповісти на це питання, згадаємо базові законодавчі акти.
Так у п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону № 1315 вказано, що «стандарт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері». Також у п. 4 ч.2 ст. 4 Закону № 1315 вказано, що державна політика у сфері стандартизації базується на збалансованому застосуванні низки принципів, серед яких добровільне застосування національних стандартів, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами.
Також у ч. 2 ст. 15 ГКУ визначено, що застосування стандартів чи їх окремих положень є обов'язковим для суб'єктів господарювання, якщо обов'язковість застосування стандартів чи кодексів усталеної практики установлено нормативно-правовими актами.
Отже, базовим Законом № 1315 та ГКУ не передбачено обов’язковість застосування стандарту, якщо це не визначено нормативно-правовим актом.

Розлогіше на цю тему в коментарі "Новий стандарт ДСТУ 4163:2020: що змінилось в оформленні документів" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН.

Уточнення: раніше розміщений у ІПС ЛІГА:ЗАКОН Національний стандарт України ДСТУ 4163:2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів", прийнятий наказом ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 01.07.2020 р. № 144 вилучено на вимогу органів стандартизації.
У даний час органі стандартизації вирішують проблему наявності посилань на зазначений стандарт у нормативно-правових актів, після чого він буде обов’язковим до застосування і стане дозволеним до розміщення.
3. Зустрічні звірки: до чого готуватись
Проведення зустрічних звірок – один із найдієвіших способів отримання податкової інформації про діяльність суб'єктів господарювання. Нормативними документами, які регулюють відносини між суб'єктами господарювання та податковими органами під час проведення зустрічних звірок, є ПКУ та Порядок № 1232.
Зустрічна звірка є заходом, який здійснюють контролюючі органи з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок.
Під час зустрічної звірки:
здійснюється зіставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, з'ясування повноти їх відображення в обліку платника податків;
забезпечується отримання податкової інформації, необхідної для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" у випадках, передбачених пп. 39.5.2.13 ПКУ.
Розлогіше про усі "звірочні" моменти - у статті " Зустрічні звірки: до чого готуватись підприємству" сервісу ІНТЕРБУХ.
4. Усе про сезонне виробництво
Сезонне виробництво – специфічна сфера діяльності, оскільки дохід від реалізації вирощеної продукції отримують у певні місяці року, а витрати на її вирощування несуть постійно. Водночас є особливості в працевлаштуванні сезонних працівників.І тут головне – не порушити вимоги чинного законодавства.
Розлогіше на цю тему - у статтях видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН.

Повернення до списку