buttom_consult.gif

30.12.2021

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.064

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано новий довідник Показники форми FM2JX.

2.   Оновлено довідник Перелік операцій з утилізації відходів.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року № 764 «Про затвердження форми та Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній» додано нову версію бланків, подання - протягом дванадцяти місяців після закінчення фінансового року:

J1800201      Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній

J1820101      Додаток 1 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ I. Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі відповідної держави (території)

J1820201      Додаток 2 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ ІІ. Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі відповідної держави (території)

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 р. № 332 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції» додано нові форми, період подання - І - ІV Квартал. Вперше за новою формою Податкові декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції подаються за ІV Квартал 2021 року:

J0109301      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

J0193101      Додаток ПВ до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

J0193201      Додаток ПН до рядка 07 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

J0193301      Додаток КВ до рядка 03 КВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

J0193401      Додаток АМ до рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

J0193501      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

J0193601      Додаток ВП до рядків 08 - 10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

3.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2022 р.; період подання - в разі потреби:

J1312105      Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

J1312203      Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку

J1315403      Форма № 1-ОПН Заява нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу)

F1312203      Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку

F1314103      Форма №5-ОПП Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)

4.   Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р.; подання - в разі потреби:

J1610101      Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі

5.   Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р.; подання - в разі потреби:

J1315601      Форма № 1-РОН Заява про реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидента

J1315701      Форма № 2-РОН Заява про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента

J1415801      Форма № 3-РОН Рішення про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента

J1456101      Інформаційне повідомлення про реєстрацію платником податку на додану вартість (П1)

J1456201      Інформаційне повідомлення про відмову в реєстрації (перереєстрації) як платника податку на додану вартість (П2)

J1456301      Інформаційне повідомлення про перереєстрацію (внесення змін до облікових відомостей) платника податку на додану вартість (П3)

J1457101      Інформаційне повідомлення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (П4)

J1457201      Форма № 4-РОН Рішення про відмову в анулюванні реєстрації як платника податку на додану вартість за заявою особи-нерезидента

Зміни:

1.   Оновлено електронний формат xsd. Для поля графи 6 таблиці Декларації реалізовано можливість внесення цілого числа або числа з 5 знаками після коми:

J0207704       Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари

J0208904       Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари

F0207704       Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари

F0208904       Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари

2.   Оновлено електронний формат xsd:

F0142012       Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

F0142112       Додаток ЄСВ 3. Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов'язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки

3.   Оновлено електронні формати бланків:

J1315501       Форма № 34-ОПН Зaпит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру

F1315501       Форма № 34-ОПН Зaпит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру

Звітність НФУ до НБУ

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.12.2021 р.; подання - щоквартально та у разі потреби:

FM2JX003      Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Зміни:

1.   Реалізовано закріплення назв граф та рядків:

I8241801       [824180] Примітки - Сільське господарство

R8241801       [824180] Примітки - Сільське господарство

I8231801       [823180] Примітки - Нематеріальні активи

R8231801       [823180] Примітки - Нематеріальні активи

R8245001       [824500] Рахунки відкладених тарифних коригувань

2.   Відкориговано роботу контроля:

B8005002       [800500] Примітки - Перелік приміток

3.   Видалено теги в iXBRL та контролі з іншими формами для показників в графі таблиці Усі часові інтервали у формах: I8100001, R8100001, X8100001, Y8100001, B8100002, а також відповідні контролі у формах: I2100001, R2100001, I8001001, R8001001, X8001001, Y8001001.

4.   Додано текстовий напис в гривнях для показників на акцію на бланках та в iXBRL:

X8100001       [810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ

R8341201       [834120] Примітки - Угоди про платіж на основі акцій

5.   Для показників впливу ставки оподаткування (%) додана можливість відображення внесених «0»:

I8351101       [835110] Примітки - Податки на прибуток

6.   Змінено назви граф з Попередній звітний період на Порівняльний звітний період, відповідно змінений текст протоколів перевірки в усіх формах пакета R.

7.   Додано нові поля для порівняльного періоду в таблиці:

I8180001       [818000] Примітки - Пов'язана сторона

R8180001       [818000] Примітки - Пов'язана сторона

X8180001       [818000] Примітки - Пов'язана сторона

Y8180001       [818000] Примітки - Пов'язана сторона

8.   Додано нумерацію полів на бланку:

B3901102       [822390-11] Примітки - Характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами

9.   Змінено висоту текстових полів в електронній формі, видалено відображення «0» при перенесенні даних з порожніх граф додатковими програмами обробки:

X8221001       [822100] Примітки - Основні засоби

Y8221001       [822100] Примітки - Основні засоби

10.  Змінено алгоритми розрахунків та контролів в залежності від типу звіту (звіт/консолідований звіт):

I6100001       [610000] Звіт про зміни у власному капіталі

X6100001       [610000] Звіт про зміни у власному капіталі

R6100001       [610000] Звіт про зміни у власному капіталі

Y6100001       [610000] Звіт про зміни у власному капіталі

I8610001       [861000] Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями

11.  Видалено перезапис на ЄДРПОУ аудитора при відкритті ярлика: I0001002, R0001002, X0001002, Y0001002, B0001002.

Державна казначейська служба

Зверніть увагу, автоматичне заповнення поля КАТОТТГ у бланках, реалізованих на виконання наказу Міністерства фінансів України від 20.12.2021 року № 694 «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування», здійснюється за наявності встановленої відмітки та заповненого поля Код за КАТОТТГ у Картці підприємства розділ Додатково. Також значення поля у бланках можна заповнювати вручну.

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.10.2021 р., період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік.

FROSDB02     Розшифровка дебіторської заборгованості (спеціальний фонд)

FROSKD02     Розшифровка кредиторської заборгованості (спеціальний фонд)

FROZDB02     Розшифровка дебіторської заборгованості (загальний фонд)

FROZKD02     Розшифровка кредиторської заборгованості (загальний фонд)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

До уваги користувачів. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 20.12.2021 року № 694 «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» автоматичне заповнення поля КАТОТТГ у бланках здійснюється за наявності встановленої відмітки та заповненого поля Код за КАТОТТГ у Картці підприємства розділ Додатково. Також значення поля у бланках можна заповнювати вручну.

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Зверніть увагу, автоматичне заповнення поля КАТОТТГ у бланках здійснюється за наявності встановленої відмітки та заповненого поля Код за КАТОТТГ у Картці підприємства розділ Додатково. Також значення поля у бланках можна заповнювати вручну.

1.   Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:

FN2KD46       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FN41KD46     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42KD46     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43D146     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FN43KD46     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44KD46     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1S46      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7D1Z46      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7KDS46     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7KDZ46     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FND18S27      Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FND18Z27      Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FND19S27      Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FND19Z27      Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FNRD1027     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FNRD1127     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FNRD1227     Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FNRD1327     Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

FNRD1427     Додаток 14 Довідка про депозитні операції

FNRD1527     Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FNRD1627     Додаток 16  Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FNRD1727     Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FNRD1728     Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

FNRD2027     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

FNRD2127     Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

2.   Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:

FNFINB11      Форма №1-дс Баланс

FNFING11      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FNFINP11      Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FNFINR11      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FNFINV11      Форма №4-дс Звіт про власний капітал

3.   Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:

FN06IN01      Додаток 6 Інформація щодо передачі Державною фіскальною службою України нефінансових активів до Державної податкової служби України та Державної митної служби України

FN07IN01      Додаток 7. Інформація щодо передачі Державною фіскальною службою України нефінансових активів в рамках міжнародної технічної допомоги до Державної податкової служби України та Державної митної служби

FN08IN01      Додаток 8. Інформація щодо отримання нефінансових активів від Державної фіскальної служби України

FN09IN01      Додаток 9 Інформація щодо отримання від Державної фіскальної служби України нефінансових активів в рамках міжнародної технічної допомоги Державною податковою службою України та Державною митною службо

FN10ZA01      Дод.10 Залишки невикористаних асигнувань

FNDNKI03     Додаток 3. Довідка про рух незавершених капітальних інвестицій

FNDRGD03     Додаток 4. Довідка про рух грошових документів та готівки в касі

FNDRVZ03     Додаток 5. Довідка про рух виробничих запасів

FNDKRR02     Довідка про курсову різницю

FNDZFR12      Довідка про зміну фінансового результату

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.10.2021 р.; подання - за 2021 рік; у новій формі назву рядка Код КОАТУУ змінено на Код КАТОТТГ:

EV005404       Додаток №24. Інформація пpо пiдприємство

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

Оновлено контролі для форм, створених за період 2021 рік:

MK881001      Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882001      Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884001      Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885001      Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

1.   Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р.; початок подання форм - І Квартал 2022 року; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU07003     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU90702     Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

2.   Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щоквартально:

MOU31118     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Зміни:

1.   Реалізовано контроль значення рядка Разом графи 7 на рівність значенню рядка 18.1 форми MOU90702, починаючи з І Кварталу 2022 р.:

MOU90501     Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

2.   Реалізовано автоматичне перенесення даних та контролі з формою MOU90702:

MOU05203     Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованість

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нова форма:

Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щоквартально:

UOP31118    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Звітність

Реєстр звітів

1.   Додано можливість копіювання значень полів у підписаних/відправлених звітах, що недоступні для редагування.

Ці доопрацювання також виконані для документів у модулі Звітність - Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) (з можливістю перегляду та копіювання значень полів, що заповнюються за допомогою текстового редактора).

2.   Налаштовано можливість одночасного відкриття кількох звітів за різні періоди у разі створення пакету Декларації з ПДВ на основі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Додано можливість відправки пакету звітів консультанту. У головному меню Файл додано команду Відправити консультанту.

На виконання команди обраний пакет звітів відправляється контрагенту, ЄДРПОУ якого зазначене у полі ЄДРПОУ консультанта у ярлику пакета. Функція доступна за наявності у зазначеного консультанта ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - Аудитор (повна).

2.   Для аудиторів та консультантів реалізовано можливість редагування скопійованих документів, за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - Аудитор (повна).

3.   При копіюванні документів налаштовано перенесення у скопійований документ дати звітного періоду, яка була обрана користувачем.

4.   Оптимізовано обробку даних під час формування файлів iXBRL при використанні 32-розрядної версії Windows. Для коректного формування файлів iXBRL великих обсягів рекомендуємо використовувати 64-розрядну версію Windows.

 Первинні документи

Реєстр податкових документів

1.   Реалізовано автоматичне заповнення поля код ознаки джерела податкового номера контрагента при створенні ПН за допомогою функції Створити на основі. Поле заповнюється значенням, що вказане у Картці контрагента.

2.   Додано можливість відбору ПН/РК, які містять заданий код УКТЗЕД та/або ДКПП. На панелі Фільтр додано поля Код УКТЗЕД та Код ДКПП. Щоб відобразити/приховати поля, скористайтеся кнопкою Налаштування фільтра .

3.   У вікні попередження, що відкривається при спробі відправити імпортовані документи без перевірки, реалізовано можливість скасувати операцію відправки без змінення статусу документів. У вікні повідомлення додано кнопку Відмінити.

4.   Налаштовано відображення значень колонок Код УКТЗЕД та Код послуги для отриманих ПН/РК при використанні СКБД Oracle.

Облік акцизного податку

Показники рівнемірів/витратомірів

Відкориговано відображення показників рівнемірів/витратомірів при автоматичному оновленні даних, налаштованому у модулі Адміністрування - Параметри системи - Налаштування API акциз.

СЕВ ОВВ

Додано новий розділ СЕВ ОВВ.

Розділ призначений для обміну електронними документами між суб’єктами господарювання, що підключені до СЕВ ОВВ (системи електронної взаємодії органів виконавчої влади) та використовують платформу ПТАХ для документообігу.

Розділ містить модуль Реєстр документів СЕВ ОВВ, у якому можливо створювати документи із вкладеннями різних форматів, підписувати їх ЕП та відправляти отримувачам.

У Реєстрі документів СЕВ ОВВ доступні функції:

-     створення документів у форматах СЕВ ОВВ;

-     реєстрація вихідних/вхідних документів;

-     відхилення/погодження отриманих документів;

-     створення відповіді на основі вхідного документа;

-     відправка документів отримувачам.

Налаштування підключення сервісу СЕВ ОВВ здійснюється за допомогою розділу: Адміністрування - Параметри системи - Налаштування СЕВ ОВВ.

Для підписання документів у розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис додано новий комплект підписів СЕВ ОВВ.

Зарплата

Налаштування

Оновлено довідники на 2022 рік:

-     Мінімальна заробітна плата;

-     Прожитковий мінімум;

-     Прожитковий мінімум (діти);

-     Свята.

Експорт та імпорт даних

1.   Реалізовано можливість експорту у форматі ДКСУ звітів за період 2021 рік:

F2KD46           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD46       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD46       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD46       Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD46       Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KDS46         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ46         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KD1S46       Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z46       Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F2KM46           Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM46      Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM46      Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM46      Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KMZ46         Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS46         Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM1S46      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z46      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FINB0011       Форма №1-дс Баланс

FINR0011       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FING0011       Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0011       Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0011       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FRD26025       Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

FRD20027       Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

2.   Реалізовано експорт 7-х форм в форматі ДКСУ для періоду 2021 рік:

F7KDZ46         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS46         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KD1Z46       Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1S46       Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMZ46         Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS46         Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM1Z46      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S46      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами


Ссылка для скачивания:  https://load.medoc.ua/update/ezvit.11.02.063-11.02.064.zip

Повернення до списку